Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Κριτική Διαδικτυακή Εκπαίδευση Νεο

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 25/10/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
25/10/2021
Διαρκεια:
2 Μήνες (56 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
2.24

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
25/10/2021
Διαρκεια:
2 Μήνες (56 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
2.24
Έναρξη Μαθημάτων
25/10/2021

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Παρέχεται 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.

Δίδακτρα για εκπαιδευτικούς: 238€

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Κριτική Διαδικτυακή Εκπαίδευση» είναι η επιμόρφωση όσων εμπλέκονται σε διαδικασίες τυπικών, μη τυπικών ή άτυπων μορφών εκπαίδευσης, στην εξ αποστάσεως κριτική διαδικτυακή εκπαίδευση, ώστε τα μορφωτικά περιεχόμενα και η μαθησιακή διαδικασία να αποκτήσουν βιωματικό, δημιουργικό, συμμετοχικό και πρωτίστως κριτικό χαρακτήρα, οδηγώντας στον μετασχηματισμό της συμβατικής σχολικής τάξης ή της εκπαίδευσης σε μια ελκυστική, καινοτόμα και διαδραστική κοινότητα εναλλακτικής μάθησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπογραμμίζεται η σημασία που έχει ο κριτικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, προκειμένου η μέθοδος της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρήσεις της διδασκαλίας και της μάθησης που προκρίνουν την κριτική, χειραφετική και πραξιακή εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις αρχές και μεθόδους δημιουργίας ποιοτικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και αξιοποίησης των καταλληλότερων κάθε φορά τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να μπορούν να υλοποιούν εξ αποστάσεως ή/ και διά ζώσης εκπαίδευση, βασισμένη στην κριτική παιδαγωγική μάθηση μέσω διαδικτύου (online critical pedagogical learning).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εργασιακή εμπειρία συναφούς αντικειμένου. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από 3 υποχρεωτικές live streaming συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ημέρες και απογευματινές ώρες, στις θεματικές:  
- Αλληλεπιδραστικές Συνθήκες Κριτικής Διαδικτυακής Μάθησης και Ψηφιακές Κοινότητες Δικτύωσης 
- Πληθοποριστική Διαδικτυακή Εκπαίδευση
- Υποστήριξη Εμποδιζόμενων Ατόμων στην Εξ Αποστάσεως Συν-Υπολογιστική Μάθηση

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

  • Αλληλεπιδραστικές Συνθήκες Κριτικής Διαδικτυακής Μάθησης και Ψηφιακές Κοινότητες Δικτύωσης
  • Συμμετοχική Διαδικτυακή Μάθηση Μετασχηματιστικού Χαρακτήρα
  • Πληθοποριστική Διαδικτυακή Εκπαίδευση
  • Εξ Αποστάσεως Πρακτική Σε Μη Τυπικά Ή Άτυπα Περιβάλλοντα Μάθησης
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Μέσα από την Τέχνη
  • Διαδικτυακή Εκπαίδευση και Κοινωνικοποίηση του Ανθρώπου-Πολίτη
  • Διαδικτυακές Ψηφιακές Διαδρομές, Βιο-Αφηγήσεις και Δημιουργικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
  • Υποστήριξη Εμποδιζόμενων Ατόμων στην Εξ Αποστάσεως Συν-Υπολογιστική Μάθηση

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 2
Δίδακτρα (σε δόσεις) 280 € 238 €
Αριθμός δόσεων 2
Ποσό δόσης 140 € 119 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 265 € 225 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 238 € 202 € 224 € 190 € 210 € 179 € 196 € 167 €
Δόση 119 € 101 € 112 € 95 € 105 € 89 € 98 € 83 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Χουρδάκης Αντώνιος
Χουρδακης Αντωνιος
Καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής Μουσείου της Εκπαίδευσης & Επιστημονικός Διευθυντής Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. Πανεπιστημίου Κρήτης
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 18 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου