Η Επαυξημένη Πραγματικότητα και η Ενισχυμένη Ανάγνωση στην Εκπαίδευση

Κατεύθυνση: Παιδαγωγικά

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 15/2/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
5/2/2021
Εναρξη Μαθηματων:
15/2/2021
Διαρκεια:
3 Μήνες (90 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
3,6

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
5/2/2021
Εναρξη Μαθηματων:
15/2/2021
Διαρκεια:
3 Μήνες (90 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
3,6
Έναρξη Μαθημάτων
15/2/2021

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενταχθεί ο εκπαιδευτικός και άλλοι ενδιαφερόμενοι στην εκπαιδευτική διάσταση της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη σύγχρονη διεπιστημονική μελέτη θεωριών που σχετίζονται με την επαυξημένη πραγματικότητα και ενισχυμένη ανάγνωση (γνωσιακές θεωρίες, κοινωνικός εποικοδομητισμός, πολυγραμματισμοί, πολυτροπικότητα), τη μελέτη τρόπων αξιοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας και ενισχυμένης ανάγνωσης στην εκπαίδευση και την πρακτική εφαρμογή εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας και ενισχυμένης ανάγνωσης (enhanced reading). Οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας και ενισχυμένης ανάγνωσης σε διάφορα γνωστικά πεδία. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη Μάθηση και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμπεριλάβουν την επαυξημένη πραγματικότητα και ενισχυμένη ανάγνωση στη διδακτική πρακτική τους, με στόχο τη συμμετοχή όλων των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές με αναπηρίες και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, έμφαση στους διαφορετικούς τύπους μάθησης των μαθητών/μαθητριών).

Tο Πρόγραμμα αφορά απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και απευθύνεται κυρίως:

 • σε εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων (προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ειδικής εκπαίδευσης), οι οποίοι θέλουν να εισάγουν στη σχολική τάξη την επαυξημένη πραγματικότητα και ενισχυμένη ανάγνωση,
 • σε ηλεκτρονικούς, τεχνολόγους και μηχανικούς για να επικαιροποιήσουν τη γνώση τους σε ζητήματα τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και  για την αξιοποίηση εφαρμογών και πλατφορμών με επίκεντρο την επαυξημένη πραγματικότητα,
 • σε πτυχιούχους που θέλουν να αξιοποιήσουν την επαυξημένη πραγματικότητα και την ενισχυμένη ανάγνωση για τις ανάγκες εργασίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε φορείς άτυπης εκπαίδευσης.

 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ορισμοί και Θεωρητικό Υπόβαθρο
 • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση
 • Εισαγωγή στους Τρόπους Χρήσης της ΕΠ στην Εκπαίδευση
 • Παιχνίδια ΕΠ
 • Ανακαλυπτική Μάθηση με ΕΠ
 • Μοντελοποίηση Αντικειμένων
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
 • Επαυξημένα Βιβλία
 • Η χρήση της ΕΠ στα Πλαίσια του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
 • StoryJumber & Storyboard
 • Zappar , QR code, Artutor
 • Metaverse & Kahoot
 • Εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Διαθεματικές Εφαρμογές

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 66ο κύκλο σπουδών από 2/11/2020 μέχρι και 9/12/2020 ισχύει έκπτωση 10% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 € 405 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 150 € 135 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 € 383 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 405 € 365 € 383 € 345 € 360 € 324 € 338 € 304 € 315 € 284 €
Δόση 135 € 122 € 128 € 115 € 120 € 108 € 113 € 102 € 105 € 95 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μελετίου-Μαυροθέρη Μαρία
Μελετιου-Μαυροθερη Μαρια
Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ (ICT‐Enchanced Education Laboratory) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Δρ. Σοφιανίδης Άγγελος
Δρ. Σοφιανιδης Αγγελος
BSc, MEd, PhD Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ - Επιστημονικός Συνεργάτης EUC
Δρ. Στυλιανίδου Νάγια
Δρ. Στυλιανιδου Ναγια
PhD Σπουδές για την Αναπηρία και Ενιαία Εκπαίδευση, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 18 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου