Πώληση Διαφημιστικών Yπηρεσιών στην Ψηφιακή Εποχή

Κατεύθυνση: Marketing και Πωλήσεις

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/10/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/10/2023
Εναρξη Μαθηματων:
23/10/2023
Διαρκεια:
5 Μήνες (215 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
13/10/2023
Εναρξη Μαθηματων:
23/10/2023
Διαρκεια:
5 Μήνες (215 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/10/2023

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πώληση διαφημιστικών υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή. 
Το πρόγραμμα επιδιώκει να καταρτίσει ουσιαστικά, πρακτικά και πολύπλευρα, πωλητές διαφημιστικών υπηρεσιών και εργαλείων, ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και επιτυχείς στο έργο τους στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας ημέρα. 
Οι εκπαιδευτές είναι έμπειρα στελέχη του κλάδου που φέρουν στο πρόγραμμα παραδείγματα από το πεδίο και παρέχουν στους ωφελούμενους γνώσεις, τεχνικές και εργαλεία ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τη δυναμική της αγοράς, να αναλύουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον και να δημιουργούν στρατηγικές σε όλο το φάσμα των διαδικασιών που άπτονται των διαφημιστικών υπηρεσιών. 
Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των πωλήσεων διαφημιστικών προϊόντων, τη χρήση και την αποτελεσματικότητα όλης τη γκάμας των διαφημιστικών υπηρεσιών ώστε να σχεδιάζουν πλήρη και βιώσιμα οικονομικά πλάνα για τους πελάτες τους με ξεκάθαρους στόχους.
Ταυτόχρονα,  οι συμμετέχοντες  ενισχύονται με το πλήρες φάσμα των δεξιοτήτων (skills and competencies), καθώς και τη γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών και εργαλείων που απαιτούνται, ώστε να ανταποκρίνονται στην  αποστολή τους. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεχνικές πωλήσεων, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων, τεχνικές διαχείρισης χρόνου,  καθώς και τη χρήση σύγχρονων λογισμικών για τη διαχείριση του πελατολογίου. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  
•    Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας  και εξοικείωση με τη  χρήση Microsoft Office Suite  καθώς και zoom, Google meet, teams
•    Επαγγελματίες με εξοικείωση σε:

 Social Media, Facebook / Instagram, LinkedIn 

Google, Google analytics, YouTube 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι επιθυμητή η γνώση Canva

Η ενότητα του μαθήματος "Αξιολόγηση" διεξάγεται μέσω υποχρεωτικής live streaming συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και απογευματινές ώρες.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Επεξήγηση των βασικών όρων του Marketing & της Διαφήμισης
 • Ο ρόλος του Advertising Sales Agent
 • Τα παραδοσιακά μέσα Διαφήμισης
 • Ψηφιακή εποχή και νέα μέσα διαφήμισης
 • Τεχνικές Πωλήσεων και η Ψηφιακή διάσταση των πωλήσεων
 • Μάρκετινγκ για Πωλητές
 • Παράπονα/ Αντιρρήσεις και διαχείρισή τους
 • Η Ανάλυση της Αγοράς (Market Analysis)
 • Ανταγωνισμός
 • Στρατηγική Marketing
 • Στρατηγική Προϊόντος
 • Στρατηγική Διανομής: Distribution Strategy
 • Distribution strategies: τι διαφοροποιεί αυτές τις στρατηγικές από τις εναλλακτικές τους;
 • Physical, e-commerce or both
 • Στρατηγική προώθησης (Promotions Strategy)
 • Διαμόρφωση Financial Plan
 • Outlines financial projections
 • ERP (Enterprise Resource Planning: Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) & CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων)
 • Ανθρώπινος παράγοντας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή
 • Ψηφιακό Marketing και E-commerce
 • Big Data analytics και διαχείριση δεδομένων στις πωλήσεις
 • Task management & Project management
 • Περιβαλλοντικά πρότυπα για προϊόντα και διαδικασίες φιλικά στο περιβάλλον
 • Η σημασία της Περιβαλλοντικής ενημερότητας στον 21ο αιώνα
 • Οικοφιλικές διεργασίες και Διαφήμιση
 • Ο ρόλος της διαφήμισης στην περιβαλλοντική πρόκληση
 • Στρατηγική πωλήσεων: Sales Funnel
 • Διαχείριση Χρόνου στην ψηφιακή εποχή
 • Παρουσιάσεις Πωλήσεων
 • Checklist On Sales & lnformation Ordering for Advertising Sales Agents
 • Είδη συμβολαίων, διαπραγματεύσεων και αναφορών: Service-level agreement (SLAs), Negotiation, Request for proposal (RFPs), Reporting
 • Overall profile -skills and Competences Required
 • Livestreaming: Αξιολόγηση

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 29/8/23 έως και 13/10/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 78ο κύκλο σπουδών από 30/5/2023 μέχρι και 28/8/2023 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 600 510 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 200 170 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 570 485 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 510 434 € 480 408 € 450 383 € 420 357 €
Δόση 170 145 € 160 136 € 150 128 € 140 119 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 12 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης