Στατιστική Eφαρμοσμένη στις Kοινωνικές Eπιστήμες με τη Xρήση του SPSS

Κατεύθυνση: Θετικές Επιστήμες

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 29/10/2019

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
5 Μήνες (180 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
15

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
5 Μήνες (180 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
15
Έναρξη Μαθημάτων
29/10/2019

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στατιστική Eφαρμοσμένη στις Kοινωνικές Eπιστήμες με τη Xρήση του SPSS» απευθύνεται σε ερευνητές των κοινωνικών επιστημών, αλλά και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να γνωρίσουν πώς θα πραγματοποιούν μόνοι τους τη στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών τους δεδομένων. Καλύπτει όλες τις τεχνικές της περιγραφικής στατιστικής καθώς και τα πιο βασικά και σημαντικά στατιστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα ερευνητικά δεδομένα. Βασικός σκοπός του είναι η απόκτηση δεξιοτήτων ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και περιγραφής ερευνητικών δεδομένων, καθώς και στατιστικής επαγωγής. Το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου θα εφαρμοστούν τα διάφορα στατιστικά κριτήρια είναι το Statistical Package for Social Sciences (SPSS), στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν αρκετά προχωρημένη γνώση.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας - Ερευνητικοί Σχεδιασμοί
 • Η Έννοια και η Χρησιμότητα της Στατιστικής - Παρανοήσεις
 • Εισαγωγή στο SPSS
 • Πληθυσμοί και Δείγματα - Δειγματοληψία
 • Βασικές Αρχές Μέτρησης - Κλίμακες Μέτρησης & Μεταβλητές
 • Οργάνωση και Παρουσίαση Ποιοτικών Δεδομένων
 • Οργάνωση και Παρουσίαση Ποσοτικών Δεδομένων
 • Στατιστικά Μέτρα Κεντρικής Τάσης
 • Στατιστικά Μέτρα Διασποράς
 • Η Κανονική Κατανομή
 • Έλεγχος Κανονικότητας Ερευνητικών Δεδομένων
 • Το Σφάλμα Δειγματοληψίας, οι Δειγματοληπτικές Κατανομές και η Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Η Έννοια της Συσχέτισης και η Ερμηνεία του Συντελεστή Συσχέτισης
 • Η Έννοια της Συνδιακύμανσης και Παράγοντες που επηρεάζουν τον Συντελεστή Συσχέτισης
 • Οι Συντελεστές Συσχέτισης Pearson r και Spearman rho
 • Μερική Συσχέτιση και άλλοι Συντελεστές Συσχέτισης
 • Η Ανάλυση απλής Παλινδρόμησης
 • Η Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης
 • Κριτήριο t για Ανεξάρτητα και Εξαρτημένα Δείγματα
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Διακύμανσης
 • Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων
 • Πολλαπλές Συγκρίσεις
 • Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Εξαρτημένων Δειγμάτων
 • Παραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων
 • Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων
 • Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Μεικτού Σχεδιασμού
 • Το Κριτήριο χ Τετράγωνο
 • Μη Παραμετρικά Στατιστικά Κριτήρια
 • Η Διαδικασία Επιλογής του Κατάλληλου Στατιστικού Κριτηρίου

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Ρούσσος Πέτρος
Ρουσσος Πετρος
Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας του τμήματος Φ.Π.Ψ.

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 13 μέρες για τη λήξη του Early Entry

Κόστος Προγράμματος

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 58ο κύκλο σπουδών από 4/6/2019 μέχρι και 2/9/2019 δείτε εδώ πώς διαμορφώνονται τα δίδακτρα με έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 750 638 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 250 213 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 710 604 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 675 574 € 638 542 € 600 510 € 563 479 € 525 446 €
Δόση 225 191 € 213 181 € 200 170 € 188 160 € 175 149 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκτπωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα