Η Εσωτερίκευση της Θρησκείας

Το E-Learning του Kέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο:

Η Εσωτερίκευση της Θρησκείας

Σκοπός του προγράμματος είναι η πληροφόρηση γύρω από τη θρησκεία μέσα στην κοινωνία και η διαφώτιση των σχέσεων πίστης και βίας. Με δυο τρόπους η έμφυτη βία της φύσης, ανθρώπινης και συμπαντικής, σχετίζεται με τη θρησκεία: εσωτερικά και εξωτερικά. Το πρόγραμμα αποκαλύπτει τη βία που ελλοχεύει στη θρησκεία και διερευνά τις δύο συνήθεις διεξόδους, είτε προς τα έξω (φανατισμός) είτε προς τα έσω (μυστικισμός). Επιχειρείται να δοκιμαστεί η δυνατότητα της εσωτερίκευσης της θρησκείας ως αντίδοτου στην εξωτερικευμένη βία της εντός της κοινωνίας.

Αρχικά, το πρόγραμμα αποβλέπει στην παροχή γνώσεων γύρω από το θρησκευτικό φαινόμενο και τις ειδικότερες εκφάνσεις του με αντιστικτικό τρόπο στην εσωτερίκευση και την εξωτερίκευση, όπως: μυστικισμός, φανατισμός, αποκρυφισμός, φονταμενταλισμός, ψυχολογισμός, κ.λπ. Στη συνέχεια, προσφέρει γνώση και πληροφόρηση που εξοπλίζει τον συμμετέχοντα, ώστε να διακρίνει αυτοκριτικά τη θρησκεία από τη θρησκοληψία, την απλή κι άδολη λαϊκή ευσέβεια από τον ιδεοκρατούμενο ευσεβισμό, τη θεολογία από την ιδεολογία και την πίστη από τη δεισιδαιμονία, διαχωρίζοντας το γνήσιο από το κίβδηλο και το πρωτεύον από το δευτερεύον ή το ουσιώδες από το επουσιώδες.

Όλες οι ενότητες συνοδεύονται από υποχρεωτικές live streaming συναντήσεις, μία φορά την εβδομάδα, σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα απογευματινή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • ερευνητές και μελετητές του θρησκευτικού φαινομένου σήμερα,
  • εκπαιδευτικούς λειτουργούς της εγκύκλιας παιδείας,
  • όσους αναζητούν να εξοικειωθούν με τις βασικές κατηγορίες σκέψης που αφορούν το θρησκευτικό φαινόμενο με ιδιαίτερη αναφορά στη σύγχρονη εποχή.

Κατά τη διάρκεια του 3μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Μάριος Μπέγζος, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (20%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%), συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας Covid -19 (20%), κ.ά.

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 31/08/2020 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearningekpa.gr/courses/h-esoterikeusi-tis-thriskeias

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210.36.89.354 ή στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

facebook twitter youtube linkedin