Αίτηση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Τα προγράμματα αναφέρονται σε δημοσίους υπαλλήλους Δημόσιας Διοίκησης , Περιφερειών και ΟΤΑ. Υποβάλλοντας αίτηση στο Πρόγραμμα "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας", δηλώνω υπεύθυνα ότι

Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπουδές

Εργασιακή Εμπειρία

Πως μάθατε για εμάς;

Πολιτική ΕΚΠΑ / Newsletter