Προφίλ E-Learning ΕΚΠΑ

 

 

Γίνε μέλος της μεγαλύτερης elearning κοινότητας στην Ελλάδα

Καθηγητής Π.Ε. Πετράκης

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημειώνοντας μια εντυπωσιακά ανοδική πορεία από το 2001 έως σήμερα, το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. προσφέρει 573 προγράμματα στην ελληνική γλώσσα και 48 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 150 Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 180.000 άτομα.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος και οι ειδικότητες με προοπτική αποτελούν τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο εντοπίζονται νέοι τίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την προσφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ζητούνται στην αγορά εργασίας από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους.  Για τις ανάγκες  των προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Ομ. Καθ. Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτη Πετράκη, η οποία ασχολείται με θέματα ανάπτυξης της παραγωγικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, σύνδεσης της αγοράς εργασίας με την επιμόρφωση, επαγγελματικές δεξιότητες κ.ά.

Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 45 εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών τομέων αιχμής, όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά, Λογιστική, Marketing, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική Υγεία, Νοσηλευτική, Διατροφή, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά,                                                                                   Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολογία, Πολιτισμός, Δημιουργική Γραφή κ.ά.                                                                 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Αναλόγως του αντικείμενου του προγράμματος περιλαμβάνονται, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις αλλά και virtual reality τεχνικές.  Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Oι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη, αναλόγως των απαιτήσεων κάθε προγράμματος. Στον οδηγό σπουδών κάθε Προγράμματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ειδικά για κάθε Πρόγραμμα.

Το E-Learning του ΕΚΠΑ λειτουργεί υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Ομ. Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Π.Ε. Πετράκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων αυτή την περίοδο πατήστε εδώ