Συχνές Ερωτήσεις

Το E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ  παρέχει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Η παρακολούθηση κάποιου προγράμματος επιμόρφωσης θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας,  θα σας δώσει ουσιαστικά εφόδια και θα σας κάνει πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Σήμερα το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. προσφέρει πάνω από 550 προγράμματα, με περισσότερα από 150 μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α. να έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη διδασκαλία και την υλοποίησή τους, ενώ έχουν επιμορφωθεί τουλάχιστον 175.000 άτομα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, σε καθημερινή βάση, οι οποίοι είναι είτε Καθηγητές του ΕΚΠΑ είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους. Μέχρι σήμερα,  περισσότεροι από 100 Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν την ακαδημαϊκή ευθύνη, διδάσκουν και συμμετέχουν στα προγράμματα.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, αναλόγως του αντικείμενου του προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, πρόσθετη βιβλιογραφία και δικτυογραφία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.ά)  σε έντυπη (εκτυπώσιμη) αλλά και ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις αλλά και virtual reality τεχνικές.  Σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν το απαιτεί η φύση του προγράμματος ενδέχεται να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας και παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά, μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα E-Learning θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής μέσω του συνδέσμου https://elearningekpa.gr/apply. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του προγράμματος εντός λίγων εργάσιμων ημερών.

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος. Στον Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος που υπάρχει στο διαδίκτυο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής για κάθε Πρόγραμμα.

Τα προγράμματα δεν απευθύνονται σε φοιτητές για να τους βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις αλλά σε αποφοίτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και γενικότερα στους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας (εργαζομένους ή ανέργους), για βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων ανεξαρτήτως αρχικών σπουδών.

Ναι τα προγράμματα έχουν δίδακτρα καθώς είναι εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενα.

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε από το μενού ‘’Κόστος Προγράμματος’’.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις (από 2 έως 4 ανάλογα με το πρόγραμμα).Η πρώτη δόση δίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και οι υπόλοιπες κατά την διάρκεια του. Σε κάθε περίπτωση και αν το επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καταβάλει τα δίδακτρα σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, τόσες όσοι οι μήνες του Προγράμματος.Π.χ για ένα 7μηνο πρόγραμμα σε 7 ισόποσες δόσεις.

Εφαρμόζουμε εκπτωτική πολιτική για διάφορες κατηγορίες εκπαιδευόμενων όπως π.χ για ανέργους, πολυτέκνους, ΑμεΑ, Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων κ.τ.λ.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες εκπτωτικής πολιτικής στην ιστοσελίδα μας μέσω του συνδέσμου https://elearningekpa.gr/discount-policy ώστε να ελέγξετε εάν ανήκετε σε κάποια κατηγορία από αυτές λαμβάνοντας την αντίστοιχη έκπτωση.

Επιπλέον, στην αρχή κάθε κύκλου σπουδών δίνεται και έκπτωση λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης σε περίπτωση που κάποιος υποβάλλει την αίτηση του μέσα στις ημερομηνίες που ανακοινώνονται για την έγκαιρη προκράτηση θέσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης / Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρακολούθησή τους σας δίνει ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις για να ανάπτυξετε τις δεξιοτήτες εκείνες που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο αποτελεσματικοί στην άσκηση των καθηκόντων σας και κατ' επέκταση, πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Το πιστοποιητικό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για το βιογραφικό σας αλλά και σε συνεντεύξεις ή αιτήσεις για θέσεις εργασίας και μεταπτυχιακά.

Στους επιτυχόντες των Προγράμματων εκτός από το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδεικευμενης Επιμόρφωσης (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουν παρακολουθήσει) χορηγείται βεβαίωση σπουδών η οποία αναγράφει τον βαθμό ανα μάθημα που συγκέντρωσε ο εκπαιδευόμενος στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και  Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πέραν του Πιστοποιητικού  (βεβαίωση συμμετοχής, βεβαίωση σπουδών κτλ) χορηγείται κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη του προγράμματος αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο ως προς το Πιστοποιητικό και δεν φέρει σφραγίδα αλλά την υπογραφή του Ακαδημαϊκού ή Επιστημονικού Υπεύθυνου του εκάστοτε προγράμματος.