Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στα Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: