Εκπτωτική Πολιτική

Early Entry Έκπτωση 15% έως 26/08/2024 & προεγγραφή με 80€

 

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ομάδα Α: Έκπτωση 30%

 • Άνεργοι
 • Νέοι ηλικίας έως και 30 ετών που είναι Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

Ομάδα Β: Έκπτωση 25%

 • ΑμεΑ
 • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ

Ομάδα Γ: Έκπτωση 20%

 • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
 • Γονείς που έχουν τέκνα με ειδικές ανάγκες
 • Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
 • Για το διάστημα που διαρκεί η πανδημία Covid -19, σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας
 • Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών

Ομάδα Δ: Έκπτωση 15%

 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
 • Επανεγγραφή εκπαιδευόμενου σε νέο πρόγραμμα (χωρίς να υπολογίζεται τυχόν επιπλέον έκπτωση στα δίδακτρα λόγω πιθανής ύπαρξης κοινών διδακτικών ενοτήτων μεταξύ των προγραμμάτων).
 • Παρακολούθηση δύο προγραμμάτων με κοινή ημερομηνία έναρξης (παράλληλη συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών). Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο στο δεύτερο κατά σειρά Πρόγραμμα, βάσει του χρόνου υποβολής των αντίστοιχων ηλεκτρονικών αιτήσεων

Ομάδα Ε: Έκπτωση 15%

 • Εργαζόμενοι Ναυτιλιακών Εταιρειών και Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας στα Προγράμματα της Κατεύθυνσης Ναυτιλιακών
 • Μέλη Κοινωνικών Επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα  «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Μικροπιστώσεις»
 • Μέλη ΣΕΚΕ, RICS Hellas, ΕΛΙΕ, Ομοσπονδία Μεσιτών (συμπεριλαμβάνει συλλόγους μέλη) για συμμετοχή τους στα Προγράμματα της Κατεύθυνσης Real Estate
 • Στελέχη και Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα "Security Management (CBRNE)- Επιστημονικός Διευθυντής Ασφαλείας" και "Αμυντικός - Αστυνομικός Αναλυτής: Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία Άμυνας και Ασφάλειας"
 • Αδιόριστοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, για τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα Kατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής

Εταιρική Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., επιθυμώντας να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της επικαιροποίησης των γνώσεών του, ακολουθεί ειδική εκπτωτική πολιτική για τις επιχειρήσεις.  Συγκεκριμένα σε περίπτωση συμμετοχής, σε πρόγραμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και άνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση ή φορέα, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 15% σε κάθε εκπαιδευόμενο. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της εταιρικής έκπτωσης 15% είναι η αποπληρωμή των διδάκτρων να γίνεται απο την επιχείρηση. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας customized προγραμμάτων και προσαρμογής των διδάκτρων σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εκπτωτικές κατηγορίες, όπως και η έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής  των διδάκτρων (5%) δε λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

Στην περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής στο χρονικό πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, και αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε εκπτωτική κατηγορία ή στην έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής, αυτή η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση που χορηγεί η έγκαιρη προκράτηση θέσης, όπως φαίνεται και στους σχετικούς πίνακες για τα δίδακτρα που βρίσκονται ανά Πρόγραμμα επιλέγοντας «Κόστος Προγράμματος».

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει:

 1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.

 2. Ο ενδιαφερόμενος να έχει στείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου (1599/1986) στην οποία να αναφέρει την ομάδα έκπτωσης στην οποία εντάσσεται (Α, Β, Γ, Δ ή Ε) (υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης θα λάβουν στο email τους όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση στα προγράμματα από τη Γραμματεία). Η Υπεύθυνη Δήλωση υποκαθιστά την αποστολή των  δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης, ωστόσο ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή του σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες εφόσον ζητηθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2103689354.