Ψυχολογία - Ψυχιατρική

Η κατεύθυνση ψυχολογίας και ψυχιατρικής, μέσα από μια πληθώρα προγραμμάτων, εξετάζει διαφορετικούς τομείς των παραπάνω επιστημών και προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις για κάθε έναν από αυτούς.