ECTS - Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Εφαρμογή του συστήματος ECTS στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /ΕΚΠΑ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατηγοριοποιούνται σε προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η εφαρμογή του συστήματος ECTS στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνιστά μια υποχρέωση που προβλέπεται στο ν.4957/2022, ενώ η ορθή εφαρμογή του βελτιώνει την ποιότητα των προγραμμάτων και την αναγνωρισιμότητά τους.
Σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε. ΔΙ.ΒΙ.Μ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4728/27-07-2023) στα προγράμματα επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προσδιορίζονται μονάδες ECTS, εφόσον απαιτείται από τον τύπο του προγράμματος. Οι μονάδες αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα, όπως εφαρμόζεται ήδη στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Το σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων (100%) επιμερίζεται ποσοστιαία σε κάθε θεματική ενότητα, όχι απαραίτητα ισομερώς. Η βάση υπολογισμού των μονάδων ECTS στηρίζεται στην παραδοχή ότι 60 μονάδες ECTS κατανέμονται σε μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται σε ένα έτος πλήρους φοίτησης. Ενδεικτικά, 60 μονάδες ECTS αντιστοιχούν περίπου σε 1.500 ώρες (παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση κ.λπ.) θεωρητικού χρόνου για την απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με την ολοκλήρωση αυτού).