Κατευθύνσεις Προγραμμάτων

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει περισσότερα από 550 προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 54 εκπαιδευτικών κατευθύνσεων σε διάφορα πεδία ενδιαφέροντος. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Κατευθύνσεις