Υγεία

Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης επεκτείνονται σε διάφορους τομείς σχετικά με θέματα και ζητήματα υγείας. Ως θέματα υψηλής τεχνογνωσίας, τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε ιατρούς, διατροφολόγους, βοηθούς διαιτολόγου, νοσηλευτές, βιολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής-γυμναστές, ερευνητές και σπουδαστές σχετικών πεδίων.

11,240+ εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα προγράμματα της κατεύθυνσης