Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του E-Learning του ΕΚΠΑ μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος. Στον Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος που υπάρχει στο διαδίκτυο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής για κάθε Πρόγραμμα.

Τα προγράμματα δεν απευθύνονται σε φοιτητές για να τους βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις αλλά σε αποφοίτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και γενικότερα στους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας (εργαζομένους ή ανέργους), για βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων ανεξαρτήτως αρχικών σπουδών.

Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στους οδηγούς σπουδών κάθε προγράμματος και ενημερώνονται οι υποψήφιοι μέσω email για την αποδοχή ή όχι της αίτησή τους.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων αυτή την περίοδο πατήστε εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λόγω του ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται μέσω διαδικτύου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάποιου ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ενός φυλλομετρητή. Στις περιπτώσεις παρακολούθησης live online μαθημάτων, κρίνεται απαραίτητη η χρήσης διαδικτυακής κάμερας και μικροφώνου.

Η ανάλυση της οθόνης για τη βέλτιστη παρακολούθηση των μαθημάτων προτείνεται να είναι τουλάχιστον 1024x768.

Για την ανάγνωση των Οδηγών Σπουδών και του Έντυπου Υλικού των προγραμμάτων απαιτείται η χρήση του προγράμματος Adobe Acrobat Reader.