Αναγνώριση Μαθημάτων – Απαλλαγές

Παρακολούθηση άνω του ενός Προγράμματος E-Learning

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν άνω του ενός προγράμματος από το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον υπάρχουν κοινές διδακτικές ενότητες μεταξύ των προγραμμάτων, θα έχουν απαλλαγή από το κόστος των κοινών ενοτήτων. Επίσης, εφόσον υπάρχουν κοινά μαθήματα μεταξύ των προγραμμάτων, θα έχουν απαλλαγή από τη διδασκαλία και το κόστος των κοινών μαθημάτων.

Απαλλαγή από την παρακολούθηση και το κόστος σε μαθήματα των Προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. σε συνεργασία με το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εκπαιδευόμενοι ή οι απόφοιτοι του E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών που παρακολουθούν Πρόγραμμα που υλοποιείται από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. σε συνεργασία με το E-Learning έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τη διδασκαλία και το κόστος των κοινών μαθημάτων (αναγνώριση κοινών μαθημάτων). Αντίστοιχα, οι εκπαιδευόμενοι ή απόφοιτοι των Προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. σε συνεργασία με το E-Learning και παρακολουθούν επίσης κάποιο πρόγραμμα από το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τη διδασκαλία και το κόστος των κοινών μαθημάτων (αναγνώριση κοινών μαθημάτων).