Κανονισμός

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ ο οποίος ισχύει για όσους έχουν κάνει εγγραφή από τον κύκλο σπουδών 57 και έπειτα (από 15/03/2019).

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ ο οποίος ισχύει για όσους έχουν κάνει εγγραφή από τον κύκλο σπουδών 35 έως και τον κύκλο σπουδών 56 (από 30/07/2014 έως και τις 14/03/2019).

Πατήστε εδώ για να δείτε τον νέο ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ ο οποίος ισχύει για τα μοριοδοτούμενα προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον παλιό Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ ο οποίος ίσχυε για τα μοριοδοτούμενα προγράμματα των δημοσίων υπαλλήλων.