"Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας"

Open Course από το Ε-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στo πλαίσιo υπεράσπισης και διαφύλαξης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προσφέρει για κάθε ενδιαφερόμενο ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας».

Η ανάγκη προστασίας της εφευρετικότητας και γενικότερα των έργων της ανθρώπινης διάνοιας δημιούργησε ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του δημιουργού, των έργων του, και ειδικότερα των άυλων αυτών αγαθών, τα λεγόμενα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και την Πνευματική Ιδιοκτησία

Στη σημερινή εποχή, η γνώση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πλέον δίνεται το έναυσμα για εφευρέσεις και παρέχονται τα κίνητρα (οικονομικά, ηθικά, κ.ά.) για περαιτέρω δημιουργία, εφόσον προστατεύεται ο δημιουργός και το έργο του.

Βασικός σκοπός του open course είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες γνώσεις  σχετικά με τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Το υλικό χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας  και είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθοδηγεί τη μελέτη χωρίς να απαιτείται εκπαιδευτική υποστήριξη. 

Για την καλύτερη οργάνωσή του διανέμεται σε δύο (2) διδακτικές ενότητες: 

  • Διδακτική Ενότητα 1: Τα Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Ευρεσιτεχνίες, Εμπορικά σήματα και Τεχνογνωσία
  • Διδακτική Ενότητα 2: Δυνατότητες και Περιορισμοί των Πνευματικών Έργων και άλλα Συγγενικά Δικαιώματα

Στις διδακτικές ενότητες περιγράφονται ξεχωριστά τα Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως είναι οι ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, και αναφέρονται αναλυτικά τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα Συγγενικά Δικαιώματα. Επιπρόσθετα, γίνεται ειδική αναφορά στη χρήση έργων τρίτων, δηλαδή τι ισχύει με τη χρήση πνευματικών έργων στο Διαδίκτυο. 

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται κυρίως σε συγγραφείς, δημιουργούς εφευρέσεων, γραφίστες, ερευνητές, επιστημονικό προσωπικό, δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με συμβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την προστασία της εφευρετικότητας και γενικότερα των έργων της ανθρώπινης διάνοιας.

Δείτε παρακάτω τις προσφερόμενες Διδακτικές Ενότητες

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

*Η ολοκλήρωση της μελέτης δεν συνοδεύεται από κάποιο Πιστοποιητικό ή βεβαίωση Συμμετοχής.