Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Tα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς στον κλάδο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

5,400+ εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα προγράμματα της κατεύθυνσης