Early Entry

Εκπαίδευση σε Θέματα Εργασιακής Ευελιξίας και Επισφαλούς Απασχόλησης

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (100 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
5 Μήνες (100 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη μεταβολή της παραδοσιακής τυπολογίας της εργασίας και της ανάδειξης της εργασιακής ευελιξίας ως αναγκαιότητας, καθώς και του περιεχομένου της. Η προσαρμοστικότητα των οργανισμών στην οργάνωση της παραγωγής και στη διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων αναδύει την έννοια της ευελιξίας, η οποία προσδιορίζει αυτή τη διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα και στις εξελίξεις. Με σημείο εκκίνησης βασικές έννοιες της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, το πρόγραμμα μελετά την ευελιξία στην εργασία και την απασχόληση. Ειδικότερα, επίκεντρο αυτής της μελέτης αποτελεί η τυποποίηση της εργασίας, οι μισθολογικές ανισότητες και οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ενώ αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο, οι μορφές, οι τύποι και τα μοντέλα ρύθμισης της εργασιακής ευελιξίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο της τηλεργασίας και στις αλλαγές που επιφέρει στο πλαίσιο της εργασιακής ευελιξίας.    

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων του, όπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
 • σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όλων των τύπων (τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης), βαθμίδων και ειδικοτήτων  στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και σε επαγγελματίες διοίκησης της εκπαίδευσης,
 • σε τεχνοκράτες εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  και δικηγόρους που ασχολούνται με κλάδους του εργατικού δικαίου που σχετίζονται με εργασιακά  θέματα.


Εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι οι: 

 • Δρ. Γιώργος Θραψανιώτης, Ε.Δ.Ι.Π. Π.Τ.Δ.Ε., Σχολής Επιστημών Αγωγής Ε.Κ.Π.Α. 
 • Δρ. Βασίλης Φασούλης, Διδάσκων Π.Τ.Δ.Ε., Σχολής Επιστημών Αγωγής Ε.Κ.Π.Α. 


 

 

Μοριοδότηση

Η επιτυχής παρακολούθησης και ολοκλήρωση του προγράμματος "Εκπαίδευση σε Θέματα Εργασιακής Ευελιξίας και Επισφαλούς Απασχόλησης" εξασφαλίζει: 0,5 μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Αγορά Εργασίας, Εργασία, Απασχόληση, Ανεργία, Εργατικό Δυναμικό: Διευκρινίσεις Ορολογίας και Μεθοδολογίας
 • Ο Ρόλος και οι Μορφές Παρέμβασης του Κράτους στη Ρύθμιση της Αγοράς Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων: Θεωρία, Ιστορία, Προοπτικές
 • Τυπολογίες των Εθνικών Συστημάτων Εργασιακών Σχέσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο
 • Ιστορική Εξέλιξη και Περιοδολόγηση, Βασικές Αναλυτικές Έννοιες, Σύγχρονη Διάσταση, Κοινωνικός Ρόλος και Προοπτικές της Εργασίας
 • Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Τάσεις Ιστορικά στην Έρευνα των Εργασιακών Σχέσεων - Σύγχρονες Κατευθύνσεις
 • Ζητήματα Ορολογίας και Μεθοδολογίας στις Εργασιακές Σχέσεις - Η Συστημική Θεωρία του J. Dunlop
 • Προλεταριοποίηση της Εργασίας, Τυποποίηση της Εργασίας και Κατάτμηση της Αγοράς Εργασίας
 • To Δυαδικό Μοντέλο Εργασίας και οι Κοινωνικές Ανισότητες στην Αγορά Εργασίας
 • Θεωρίες για την Ύπαρξη Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας - Μορφές Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Προστασίας
 • Η Θεωρία των Κατατμημένων/ Δυαδικών Αγορών Εργασίας και οι Κοινωνιολογικές Ερμηνείες της Ύπαρξης Διακρίσεων
 • Εργασιακή Ευελιξία: Έννοια και Μορφές
 • Εσωτερική Ποσοτική Εργασιακή Ευελιξία - Εξωτερική Ποσοτική Εργασιακή Ευελιξία - Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης
 • Τυπική και Άτυπη Απασχόληση και Βασικοί Τύποι Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης - Η Μερική Απασχόληση
 • Η Ποιοτική ή Λειτουργική Ευελιξία
 • Παραδοσιακά Μοντέλα Ρύθμισης και Νέες Τάσεις: Συμβατικοποίηση, Αποκέντρωση και Ελαστικοποίηση των Ρυθμίσεων
 • Flexicurity: Ευελιξία με Ασφάλεια στην Απασχόληση
 • Οι Νέες Μορφές Κοινωνικότητας στο Διαδίκτυο
 • Από την Γραφειοκρατική στην «Μετα-γραφειοκρατική» Οργάνωση: Νέες Μορφές του Οργανωτικού Φαινομένου στο Διαδίκτυο
 • Η Διοίκηση των Ανθρωπίνων πόρων σε Διαδικτυακό Περιβάλλον
 • Η Εργασία σε Δυνητικό Περιβάλλον: Η Τηλεργασία - Νέα Τεχνολογία και Εργασία: Εμπειρίες και Προοπτικές

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 150 128 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 128 109 € 120 102 € 113 96 € 105 89 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Δασκαλάκης Δημοσθένης
Δασκαλακης Δημοσθενης
Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry