Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
8 Μήνες (354 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
8 Μήνες (354 ώρες)

Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία, αλλά και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων το αντικείμενο άπτεται της διαχείρισης και εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Αναπτυξιακού Νόμου για την υλοποίηση επενδυτικών έργων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η επιμόρφωση σε θέματα οικονομικών και πολιτικών θεσμών της ελληνικής πραγματικότητας, επιχειρηματικότητας και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας μέσα από την επιχειρηματικότητα, έχει σκοπό:

 • την εξοικείωση των επιμορφούμενων με την έννοια της επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, της καινοτομίας, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, των κινδύνων και γενικά με την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης,
 • να δώσει έμφαση στην ανάλυση των διαδικασιών ίδρυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών,
 • την αποτελεσματική διοίκηση, σχεδιασμό και επίβλεψη επενδυτικών έργων,
 • να συμβάλλει σε ενδεχόμενο σχεδιασμό νέων στοχευόμενων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης,
 • να συμβάλλει στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην υλοποίηση επενδυτικών έργων.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Επιχειρηματικότητα
 • Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
 • Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
 • Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
 • Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα
 • Το Επιχειρηματικό και Οικονομικό Περιβάλλον
 • Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Τα Πρώτα Βήματα μιας Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας
 • Οι Επιχειρηματικές Δυσκολίες
 • Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα
 • Τύποι Οργάνωσης των Επιχειρήσεων - Συστήματα Ελέγχου και Στρατηγικές Επιβίωσης
 • Αγορά και Πώληση μίας Επιχείρησης
 • Αποτίμηση της Αξίας μιας Επιχείρησης
 • Γιατί και Πώς Πτωχεύουν οι Επιχειρήσεις
 • Η Αποτελεσματική Διαχείριση μίας Κρίσης
 • Μάρκετινγκ και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της
 • Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
 • Ηγεσία και Συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
 • Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως
 • Μορφές Χρηματοδότησης
 • Μερισματική Πολιτική
 • Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης.
 • Κίνδυνοι που προκύπτουν από την Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
 • Ο ρόλος της Δημιουργικότητας στην Επιχειρηματική Διαδικασία
 • Έρευνα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Τεχνολογική Ανάπτυξη και Παραγωγή
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πώς ξεκίνησε
 • Ένα σύντομο Ιστορικό & Οργάνωση Θεμάτων
 • Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Μεγάλα Επιχειρηματικά Μοντέλα: B2C & B2B
 • Οι Ιδιαιτερότητες του Παγκόσμιου Περιβάλλοντος
 • Επιλογή Στρατηγικής Εισόδου σε μια Νέα Αγορά
 • Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προϊόν και Τιμή
 • Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προβολή και Διανομή
 • Σχεδιασμός Προγράμματος Υλοποίησης Στόχων
 • Ανάλυση Κατάστασης
 • Καταγραφή Στόχων
 • Το Κοινό
 • Επιλογή Μέσων
 • Χρονοδιάγραμμα και Δημιουργία Προϋπολογισμού
 • Αξιολόγηση – Διορθωτικές Κινήσεις – Νέοι Στόχοι
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για την Δημιουργία μιας Εταιρίας (δικής μας ή πελατών μας)
 • Ελέγχοντας τα Οικονομικά της Επιχείρησης (της δικής μας ή του Πελάτη μας)
 • Σχεδιασμός και Βελτίωση της Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ο Κύκλος της Εξυπηρέτησης των Πελατών
 • Μεγέθυνση και Κατανομή του Προϊόντος
 • Μεγέθυνση και Ανταγωνιστικότητα
 • Η παράλληλη Οικονομία
 • Η Επιχειρηματικότητα
 • Δικαιώματα Ιδιοκτησίας, Συμβολαιοποίηση και Συναλλαγές
 • Η Ολιγοπωλιακή Κατάσταση της Οικονομίας, οι εγχώριες και οι αλλοδαπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 • Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Το Φορολογικό και το Ασφαλιστικό Σύστημα
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 340 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 133 113 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 340 289 € 320 272 € 300 255 € 280 238 €
Δόση 113 96 € 106 90 € 100 85 € 93 79 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα