Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Έναρξη Μαθημάτων 11/11/2019

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/11/2019
Εναρξη Μαθηματων:
11/11/2019
Διαρκεια:
8 Μήνες (354 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/11/2019
Εναρξη Μαθηματων:
11/11/2019
Διαρκεια:
8 Μήνες (354 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
11/11/2019

Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία, αλλά και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των οποίων το αντικείμενο άπτεται της διαχείρισης και εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Αναπτυξιακού Νόμου για την υλοποίηση επενδυτικών έργων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η επιμόρφωση σε θέματα οικονομικών και πολιτικών θεσμών της ελληνικής πραγματικότητας, επιχειρηματικότητας και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας μέσα από την επιχειρηματικότητα,
έχει σκοπό:

 • την εξοικείωση των επιμορφωνόμενων με την έννοια της επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, της καινοτομίας, του επιχειρηματικού σχεδιασμού, των κινδύνων και γενικά με την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης,
 • να δώσει έμφαση στην ανάλυση των διαδικασιών ίδρυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών,
 • την αποτελεσματική διοίκηση, σχεδιασμό και επίβλεψη επενδυτικών έργων,
 • να συμβάλλει σε ενδεχόμενο σχεδιασμό νέων στοχευόμενων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης,
 • να συμβάλλει στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην υλοποίηση επενδυτικών έργων.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντας που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Η Επιχειρηματικότητα
 • Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
 • Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
 • Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
 • Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα
 • Το Επιχειρηματικό και Οικονομικό Περιβάλλον
 • Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Τα Πρώτα Βήματα μιας Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας
 • Οι Επιχειρηματικές Δυσκολίες
 • Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα
 • Τύποι Οργάνωσης των Επιχειρήσεων - Συστήματα Ελέγχου και Στρατηγικές Επιβίωσης
 • Αγορά και Πώληση μίας Επιχείρησης
 • Αποτίμηση της Αξίας μιας Επιχείρησης
 • Γιατί και Πώς Πτωχεύουν οι Επιχειρήσεις
 • Η Αποτελεσματική Διαχείριση μίας Κρίσης
 • Μάρκετινγκ και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της
 • Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
 • Ηγεσία και Συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
 • Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως
 • Μορφές Χρηματοδότησης
 • Μερισματική Πολιτική
 • Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης.
 • Κίνδυνοι που προκύπτουν από την Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
 • Ο ρόλος της Δημιουργικότητας στην Επιχειρηματική Διαδικασία
 • Έρευνα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Τεχνολογική Ανάπτυξη και Παραγωγή
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πώς ξεκίνησε
 • Ένα σύντομο Ιστορικό & Οργάνωση Θεμάτων
 • Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Μεγάλα Επιχειρηματικά Μοντέλα: B2C & B2B
 • Οι Ιδιαιτερότητες του Παγκόσμιου Περιβάλλοντος
 • Επιλογή Στρατηγικής Εισόδου σε μια Νέα Αγορά
 • Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προϊόν και Τιμή
 • Το Διεθνές Μείγμα Μάρκετινγκ: Προβολή και Διανομή
 • Σχεδιασμός Προγράμματος Υλοποίησης Στόχων
 • Ανάλυση Κατάστασης
 • Καταγραφή Στόχων
 • Το Κοινό
 • Επιλογή Μέσων
 • Χρονοδιάγραμμα και Δημιουργία Προϋπολογισμού
 • Αξιολόγηση – Διορθωτικές Κινήσεις – Νέοι Στόχοι
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για την Δημιουργία μιας Εταιρίας (δικής μας ή πελατών μας)
 • Ελέγχοντας τα Οικονομικά της Επιχείρησης (της δικής μας ή του Πελάτη μας)
 • Σχεδιασμός και Βελτίωση της Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ο Κύκλος της Εξυπηρέτησης των Πελατών
 • Μεγέθυνση και Κατανομή του Προϊόντος
 • Μεγέθυνση και Ανταγωνιστικότητα
 • Η παράλληλη Οικονομία
 • Η Επιχειρηματικότητα
 • Δικαιώματα Ιδιοκτησίας, Συμβολαιοποίηση και Συναλλαγές
 • Η Ολιγοπωλιακή Κατάσταση της Οικονομίας, οι εγχώριες και οι αλλοδαπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 • Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Το Φορολογικό και το Ασφαλιστικό Σύστημα

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 14 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Εάν είχατε υποβάλει την αίτησή σας από 4/6/2019 μέχρι και 2/9/2019 πατήστε το κουμπί του early entry για να δείτε πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα με έκπτωση 15% λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 8
Δίδακτρα (σε δόσεις) 400 € 340 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 133 € 113 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 380 € 323 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 360 € 306 € 340 € 289 € 320 € 272 € 300 € 255 € 280 € 238 €
Δόση 120 € 102 € 113 € 96 € 106 € 90 € 100 € 85 € 93 € 79 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκτπωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα