Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 5 - 11 Απριλίου 2021

 

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του  Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής)
Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Ο δείκτης ανάκαμψης αποτελεί μια προσπάθεια εκτίμησης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της χώρας σε σχέση με το τι ίσχυε πριν τις μεγάλες συνέπειες της πανδημίας του Covid-19. Συγκρίνοντας σε σχέση με την εικόνα που υπήρχε πριν την κρίση δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσει κάποιος το βαθμό ανάκαμψης ή μη ανάκαμψης της Ελλάδας αλλά και της Ευρωζώνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση και η σύγκριση της κάθε εβδομάδας γίνεται σε σχέση με την εβδομάδα από 17 έως 23 Φεβρουαρίου 2020 (26 Φεβρουαρίου 2020 εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα Cοvid-19 στην Ελλάδα).

Ο δείκτης βασίζεται σε 6 κατηγορίες οι οποίες σταθμίζονται ισόβαθμα για τον υπολογισμό του τελικού δείκτη, ο οποίος λαμβάνει την τιμή 100 για την εβδομάδα από 17 έως 23 Φεβρουαρίου 2020 και οι υπόλοιπες εβδομάδες λαμβάνουν τιμές σε σχέση με το τι ίσχυε στην εβδομάδα αυτή. Οι έξι κατηγορίες του δείκτη είναι οι εξής: 1) Ζήτηση/Κατανάλωση, 2) Χρηματοοικονομικός Κλάδος, 3) Υγεία, 4) Αγορά Εργασίας, 5) Κινητικότητα, 6) Παραγωγή/Βιομηχανία.

 

Διάγραμμα 1. Ο Ελληνικός δείκτης ανάκαμψης και ο αντίστοιχος για την Ευρωζώνη

Διάγραμμα 1

Πηγή: Για την Ελλάδα: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις. Για την Ευρωζώνη: Oxford Economics.

 

Ο δείκτης για την Ελλάδα έφτασε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα τον Αύγουστο του 2020 αλλά έκτοτε ακολουθεί καθοδική πορεία, φτάνοντας στις 66,8 μονάδες την εβδομάδα που τελείωσε στις 11 Απριλίου. Μια ακόμα σημαντική ανάκαμψη του δείκτη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων του 2020 αλλά η πτωτική πορεία του συνεχίστηκε στη συνέχεια. Οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στη μείωση του δείκτη για την Ελλάδα είναι η υγεία, η κινητικότητα και η ζήτηση / κατανάλωση.

Αντίστοιχα, ο δείκτης για την Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,4 μονάδες κατά την εβδομάδα που τελείωσε στις 21 Μαρτίου, φτάνοντας τις 73,4 μονάδες. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης, ιδίως στις δαπάνες πιστωτικών καρτών και στη διαδικτυακή δραστηριότητα. Επίσης, αυτό οφείλεται σε μια σειρά από ενισχυμένα μέτρα περιορισμού σε πολλές οικονομίες της Ευρωζώνης ως απάντηση στην επιτάχυνση των ποσοστών μόλυνσης σε ολόκληρη την ήπειρο. Συνολικά, αυτό συμφωνεί με το ότι οι περιορισμοί που περιορίζουν τις αγορές, σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η φιλοξενία ή ο τουρισμός - και δεν επικεντρώνονται στη μεγαλύτερη προσοχή των καταναλωτών απέναντι στην πανδημία - εμποδίζουν την κατανάλωση.

Το παρακάτω διάγραμμα τοποθετεί το δείκτη ανάκαμψης της Ελλάδας και αυτόν για την Ευρωζώνη στο ίδιο διάγραμμα, μετατρέποντας τους δύο δείκτες ώστε να λαμβάνουν την τιμή 100 για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του 2020.

 

Διάγραμμα 2. Δείκτης ανάκαμψης στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη (Εβδομάδα 7/6/20=100)

Διάγραμμα 2

Πηγή: Για την Ελλάδα: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις. Για την Ευρωζώνη: Oxford Economics.

 

Είναι χαρακτηριστική η αρκετά καλύτερη πορεία ανάκαμψης της Ελλάδας κατά τον Αύγουστο του 2020, αλλά και η μεγάλη επιδείνωση που παρατηρείται μετά την έλευση του τρίτου κύματος της πανδημίας στη χώρα μετά το Νοέμβριο του 2020. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι γιορτές των Χριστουγέννων κατά τις οποίες ο δείκτης για την Ελλάδα ξεπερνάει αυτόν της Ευρωζώνης. Έκτοτε η πορεία του δείκτη ανάκαμψης για την Ελλάδα μειώνεται συνεχώς ενώ παρουσιάζει σταθερότητα κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου. Από την άλλη μεριά, στην Ευρωζώνη παρατηρείται βελτίωση του δείκτη από την έναρξη του 2021 και έπειτα.