Παιδαγωγικά

Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων τόσο σε θέματα ειδικής αγωγής, ενταξιακής εκπαίδευσης, μαθησιακών δυσκολιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, όσο και σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επιμέρους διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων.

Παρέχεται επιπλέον 15% Έκπτωση σε Εκπαιδευτικούς, στα Προγράμματα των Κατευθύνσεων Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής.