Νομικά

Τα προγράμματα αυτής της κατεύθυνσης δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα νομικής φύσεως για διάφορους τομείς