Δωρεάν εξ Αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης για 200 μόνιμους κατοίκους νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο, διέθεσε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δωρεάν 200 θέσεις e-learning προγραμμάτων επιμόρφωσης σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας που προέρχονταν από τις Περιφέρειες: Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Οι 200 εκπαιδευόμενοι που ξεκίνησαν στις 25/5 τα μαθήματά τους μέσω elearning είναι κάτοικοι απομακρυσμένων μικρών νησιών και παραμεθόριων δυσπρόσιτων περιοχών όπως Νυμφαίο, Χάλκη, Άντισσα Λέσβου, Άργος Ορεστικό, Ωραιόκαστρο, Αγία Μαρίνα Κάσου, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Σμίνθη Ξάνθης, Κορνοφωλιά Σουφλίου, Καστελλόριζο, Λειψοί, Φούρνοι κ.ά. και επιλέχθηκαν μεταξύ 2307 συμμετοχών. 

Τα προτεινόμενα προγράμματα, διάρκειας 3 έως 9 μηνών, είχαν στόχο να καλύψουν τις ανάγκες για επιμόρφωση σε συγκεκριμένους τομείς όπως τουρισμό, ξενοδοχειακά, marketing, real estate, web development, παιδαγωγικά, εκπαίδευση και υποστήριξη προσφύγων κ.ά και να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγούσε σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Η  παρακολούθηση των προγραμμάτων ήταν εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτά, ήταν ο αιτών να είναι τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνιμος κάτοικος νησιωτικής ή παραμεθόριας περιοχής της Ελλάδας από τις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα που προσφέρθηκαν είναι τα κάτωθι:

1.    Γεωτουρισμός (3μηνο) 
2.    Restaurant Management (4μηνο) 
3.    Management Τουριστικού Γραφείου (3μηνο) 
4.    Εκπαίδευση και Υποστήριξη Προσφύγων και Μεταναστών: Διαπολιτισμικές Θεωρήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές (9μηνο) 
5.    Event Planning, Marketing and Management (5μηνο) 
6.    Υπάλληλος Υποδοχής - Εξυπηρέτησης Ξενοδοχειακής Επιχείρησης (3μηνο) 
7.    Web Developer (6μηνο) 
8.    Digital Marketing (6μηνο) 
9.    Real Estate Management (6μηνο) 
10.    Θέατρο και Εκπαίδευση - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Σχολείο. Θεατρική Αγωγή και Επιμόρφωση (9μηνο)