Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 12 - 18 Απριλίου 2021

 

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του  Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής)
Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Ο δείκτης ανάκαμψης για την Ελλάδα τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρουσιάζει ανάκαμψη παρότι παρατηρείται επιδείνωση στον τομέα της υγείας. Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κυρίως στην αγορά εργασίας αλλά και στην κινητικότητα και στη ζήτηση/κατανάλωση. Ο δείκτης λοιπόν, από τις 64,8 μονάδες στις οποίες βρισκόταν την εβδομάδα έως τις 4 Απριλίου, έφτασε τις 67,7 μονάδες την εβδομάδα έως 11 Απριλίου και τις 71,6 μονάδες την εβδομάδα έως τις 18 Απριλίου 2021.

Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση της Ευρωζώνης (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), παρατηρείται μια μικρή μείωση την εβδομάδα έως την 4η Απριλίου, στις 73,8 μονάδες σε σχέση με τις 74,0 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η μικρή αυτή μείωση παρατηρείται κυρίως λόγω της παραγωγής/βιομηχανίας και λόγω της αγοράς εργασίας.

 

Διάγραμμα 1. Ο Ελληνικός δείκτης ανάκαμψης και ο αντίστοιχος για την Ευρωζώνη

Διάγραμμα 1

Πηγή: Για την Ελλάδα: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις. Για την Ευρωζώνη: Oxford Economics.