Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 3 έως 9 Μαΐου 2021

 

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του  Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής)
Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Tην προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παρατηρήσει βελτίωση του δείκτη ανάκαμψης. Την εβδομάδα έως τις 9 Μαΐου ο δείκτης ανάκαμψης μειώθηκε ελαφρώς από τις από τις 81,6 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, στις 81 μονάδες. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της ζήτησης / κατανάλωσης και ελαφρώς στον τομέα της υγείας. Η μείωση αυτή ήλθε παρότι την εβδομάδα αυτή παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της εικόνας στην αγορά εργασίας και στην κινητικότητα αλλά και στην παραγωγή / βιομηχανία.

Στην Ευρωζώνη (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), παρατηρείται βελτίωση την εβδομάδα έως την 18η Απριλίου, στις 73,9 μονάδες σε σχέση με τις 72,8 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η βελτίωση αυτή παρατηρείται κυρίως λόγω της βελτίωσης της ζήτησης/κατανάλωσης, της αγοράς εργασίας, της κινητικότητάς και της παραγωγής / βιομηχανίας.

 

Διάγραμμα 1. Ο Ελληνικός δείκτης ανάκαμψης και ο αντίστοιχος για την Ευρωζώνη

Διάγραμμα 1

Πηγή: Για την Ελλάδα: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις. Για την Ευρωζώνη: Oxford Economics.