Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 17 έως 23 Μαΐου 2021

 

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του  Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής)
Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Την εβδομάδα έως τις 23 Μαΐου ο δείκτης ανάκαμψης βελτιώθηκε από τις  85,3 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, στις 87,2 μονάδες. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η σημαντική βελτίωση της κινητικότητας και της υγείας, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι δείκτες ζήτηση / κατανάλωση και παραγωγή / βιομηχανία εμφανίζονται μειωμένοι. Η ελληνική κοινωνία και οικονομία συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Απριλίου.

Στην Ευρωζώνη (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), παρατηρείται βελτίωση την εβδομάδα έως τις 9 Μαΐου, στις 76,06 μονάδες σε σχέση με τις 75,1 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη βελτίωση των δεικτών υγεία, κινητικότητα και ζήτηση / κατανάλωση.

 

Διάγραμμα 1. Ο Ελληνικός δείκτης ανάκαμψης και ο αντίστοιχος για την Ευρωζώνη

Διάγραμμα 1

Πηγή: Για την Ελλάδα: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις. Για την Ευρωζώνη: Oxford Economics.