ΕΒΔΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 30/3/2020

26Η ΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 36Η ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Από τον Καθηγητή Οικονομικών, Παναγιώτη Ε. Πετράκη και τον
Οικονομολόγο-Διδάκτορα Οικονομικών, Παντελή Χρ. Κωστή

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Α) Ανάλυση Κρουσμάτων

Διάγραμμα 1.Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Διάγραμμα 2. Πρόβλεψη για το πλήθος των κρουσμάτων στην Ελλάδα εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα ακολουθήσει παράλληλη εξέλιξη με το μοντέλο της Hubei

Σημείωση: Οι προβλέψεις υπολογίζονται -όπως και στις προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις- με βάση το ρυθμό μεταβολής ο οποίος ακολουθήθηκε στη Hubei.

Ο Πίνακας 1 περιέχει σε αριθμούς τα δεδομένα του Διαγράμματος 2.

Πίνακας 1. Κρούσματα ανά ημέρα (με κόκκινο παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις)

 

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 26/3/20

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 30/3/20

26/2/20

1

1

27/2/20

3

3

28/2/20

4

4

29/2/20

6

6

1/3/20

6

6

2/3/20

6

6

3/3/20

6

6

4/3/20

9

9

5/3/20

21

21

6/3/20

46

46

7/3/20

66

66

8/3/20

73

73

9/3/20

84

84

10/3/20

89

89

11/3/20

99

99

12/3/20

117

117

13/3/20

190

190

14/3/20

228

228

15/3/20

331

331

16/3/20

352

352

17/3/20

387

387

18/3/20

418

418

19/3/20

464

464

20/3/20

495

495

21/3/20

530

530

22/3/20

624

624

23/3/20

695

695

24/3/20

743

743

25/3/20

821

821

26/3/20

892

892

27/3/20

1019

966

28/3/20

1170

1061

29/3/20

1214

1156

30/3/20

1279

1212

31/3/20

1334

1264

1/4/20

1375

1303

2/4/20

1403

1329

3/4/20

1416

1342

4/4/20

1444

1368

5/4/20

1444

1368

6/4/20

1458

1381

7/4/20

1471

1394

8/4/20

1471

1394

9/4/20

1485

1407

10/4/20

1499

1421

11/4/20

1506

1427

12/4/20

1513

1434

13/4/20

1526

1447

14/4/20

1540

1460

15/4/20

1547

1466

16/4/20

1554

1473

17/4/20

1558

1477

18/4/20

1562

1480

19/4/20

1566

1484

20/4/20

1569

1487

21/4/20

1569

1487

22/4/20

1569

1487

23/4/20

1572

1490

24/4/20

1572

1490

25/4/20

1572

1490

Κάθε θετική απόκλιση στους κόκκινους αριθμούς θα σημαίνει αρνητική απομάκρυνση σε σχέση με το μοντέλο εξέλιξης που περιγράφεται εδώ. Κάθε αρνητική απόκλιση θα σημαίνει βελτίωση σε σχέση με το μοντέλο εξέλιξης. Έτσι εύκολα μπορεί να αξιολογηθεί η εξέλιξη του φαινομένου.

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στις βασικές οικονομίες του εξωτερικού.

Διάγραμμα 3. Δείκτης Νέων Κρουσμάτων σε Βασικές Οικονομίες

Σημείωση: Η μέρα 1 είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ιταλία η μέρα αυτή είναι η 24η Φεβρουαρίου, για τις Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία η 3η Μαρτίου, για το Ην. Βασίλειο η 6η Μαρτίου και για τις ΗΠΑ η 11η Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι κατά τις τελευταίες μέρες σημειώνεται μείωση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων σε όλες τις χώρες του διαγράμματος με εξαίρεση τη Γερμανία κατά τη χθεσινή μέρα (Διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 4. Ρυθμός μεταβολής των κρουσμάτων σε βασικές οικονομίες

 

Η μείωση του ρυθμού αύξησης, που φαίνεται στο Διάγραμμα 4, δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής στο Διάγραμμα 3, γιατί το διάγραμμα 4 δείχνει μειωμένο ρυθμό αύξησης, αλλά όχι μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Δηλαδή, τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται αλλά με μικρότερο ρυθμό από ότι τις προηγούμενες μέρες. Όπως και να έχει πρόκειται για ένα ενθαρρυντικό νέο που θα αποτυπωθεί στα διαγράμματά μας αργότερα.

Β) Ανάλυση Θανάτων

Το Διάγραμμα 5 παρακολουθεί τους θανάτους στις βασικές οικονομίες.

Διάγραμμα 5. Δείκτης θανάτων σε βασικές οικονομίες

Είναι εξαιρετικά μεγάλη η εκθετική αύξηση των θανάτων από τον Covid-19 στην Ισπανία και στην Ιταλία ενώ και η Γαλλία ξεπέρασε την περίπτωση της Hubei.

Το Διάγραμμα 6 παρουσιάζει την πρόβλεψη σχετικά με το πλήθος των θανάτων από τον Covid-19 στην Ελλάδα, με βάση το ρυθμό μεταβολής των θανάτων στην περίπτωση της Hubei.

Διάγραμμα 6. Πρόβλεψη του πλήθους των θανάτων από Covid-19 στην Ελλάδα εάν η εξέλιξη στην Ελλάδα ακολουθήσει παράλληλη εξέλιξη με το μοντέλο της Hubei

Ο Πίνακας 2 περιέχει σε αριθμούς τα δεδομένα του Διαγράμματος 6.

 

Πίνακας 2. Θάνατοι ανά ημέρα (με κόκκινο είναι εκτιμήσεις)

 

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 26/3/20

Εξέλιξη του φαινομένου σύμφωνα με τα δεδομένα της 30/3/20

5/3/20

0

0

6/3/20

0

0

7/3/20

0

0

8/3/20

0

0

9/3/20

0

0

10/3/20

0

0

11/3/20

1

1

12/3/20

1

1

13/3/20

1

1

14/3/20

3

3

15/3/20

4

4

16/3/20

4

4

17/3/20

5

5

18/3/20

5

5

19/3/20

6

6

20/3/20

10

10

21/3/20

13

13

22/3/20

15

15

23/3/20

17

17

24/3/20

20

20

25/3/20

22

22

26/3/20

26

26

27/3/20

29

28

28/3/20

33

32

29/3/20

36

38

30/3/20

44

43

31/3/20

44

43

1/4/20

49

48

2/4/20

53

52

3/4/20

57

56

4/4/20

60

59

5/4/20

64

63

6/4/20

68

67

7/4/20

72

70

8/4/20

75

74

9/4/20

78

77

10/4/20

83

82

11/4/20

85

84

12/4/20

87

85

13/4/20

88

86

14/4/20

89

88

15/4/20

91

89

16/4/20

92

90

17/4/20

93

92

18/4/20

94

93

19/4/20

96

94

20/4/20

97

95

21/4/20

97

96

22/4/20

98

97

23/4/20

99

97

24/4/20

100

98

25/4/20

101

99

26/4/20

101

99

27/4/20

102

100

28/4/20

102

100

29/4/20

102

100

30/4/20

103

101

1/5/20

103

101

2/5/20

103

101

3/5/20

104

102

4/5/20

104

102

5/5/20

104

102

         

Πηγές των στοιχείων:

Τα πρωτογενή στοιχεία της παραπάνω ανάλυσης προέρχονται από τη βάση Πανεπιστημίου της Οξφόρδης “Our World in Data” (https://ourworldindata.org/coronavirus).

 

Σημείωση: Το παρόν δεν περιέχει νέες ιατρικές ή υγειονομικές ή επιδημιολογικές πληροφορίες παρά μόνο στατιστικά δεδομένα. Συντάσσεται για την ανίχνευση της εξέλιξης της κρίσης για να αντληθούν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα.

 

 

[1] Η Hubei είναι επαρχία της Κίνας με 57 εκατ. πληθυσμό. Βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης του κορωναϊού. Η Wuhan είναι πόλη της Hubei.