Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021

 

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του  Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής)
Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Την εβδομάδα έως τις 6 Ιουνίου ο δείκτης ανάκαμψης παρέμεινε σχεδόν σταθερός καθώς βελτιώθηκε από τις από τις 87,3 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, στις 93,9 μονάδες. Αισθητή ήταν η βελτίωση στην αγορά εργασίας στην οποία οφείλεται το 55% της αύξησης του δείκτη. Η υπόλοιπη μεταβολή οφείλεται στη βελτίωση της κινητικότητας (συνεισφορά 16,6% στην αύξηση), της υγείας (συνεισφορά 14,7% στην αύξηση) και στη ζήτηση/κατανάλωση (συνεισφορά 11,1% στην αύξηση).

Στην Ευρωζώνη (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), παρατηρείται βελτίωση την εβδομάδα έως τις 16 Μαΐου, στις 76,41 μονάδες σε σχέση με τις 76,06 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στις μικρές βελτιώσεις της ζήτησης/κατανάλωσης και της υγείας.

 

Διάγραμμα 1. Ο Ελληνικός δείκτης ανάκαμψης και ο αντίστοιχος για την Ευρωζώνη

Διάγραμμα 1

Πηγή: Για την Ελλάδα: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις. Για την Ευρωζώνη: Oxford Economics.