Δείκτης Ανάκαμψης (Recovery Tracker) της Ελλάδας και της Ευρωζώνης

Εβδομάδα 11 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου 2021

 

Από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του  Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής)
Βασικοί Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Την εβδομάδα έως τις 18 Ιουλίου ο δείκτης ανάκαμψης παρουσίασε μικρή βελτίωση καθώς έφτασε στις 101,5 μονάδες από τις 100,7 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Κατά την εβδομάδα αυτή βελτίωση παρουσίασαν η αγορά εργασίας και η κινητικότητα. Από την άλλη μεριά, μειώθηκαν οι δείκτες της υγείας και την παραγωγής/ βιομηχανίας.

Στην Ευρωζώνη (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), συνεχίζεται η βελτίωση του δείκτη. Παρατηρείται λοιπόν περαιτέρω βελτίωση κατά την εβδομάδα έως τις 4 Ιουλίου, καθώς ο δείκτης έφτασε στις 85,8 μονάδες, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στις 85,4 μονάδες. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στις βελτιώσεις της ζήτησης / κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν οι δείκτες του χρηματοοικονομικού κλάδου, της υγείας, και της παραγωγής / βιομηχανίας.

 

Διάγραμμα 1. Ο Ελληνικός δείκτης ανάκαμψης και ο αντίστοιχος για την Ευρωζώνη

Διάγραμμα 1

Πηγή: Για την Ελλάδα: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις. Για την Ευρωζώνη: Oxford Economics.