Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για τα δωρεάν εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης για 200 μόνιμους κατοίκους νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας

Ενημερώνουμε οτι η διαδικασία επιλογής των 200 ατόμων,  μόνιμων κατοίκων νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας που προέρχονται από τις Περιφέρειες: Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, για να παρακολουθήσουν δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης από το E-Learning του ΕΚΠΑ έχει ολοκληρωθεί.

Τα άτομα που επιλέχθηκαν είναι μόνιμοι κάτοικοι απομακρυσμένων μικρών νησιών και παραμεθόριων, δυσπρόσιτων περιοχών που περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες Περιφέρειες.

Οι επιλεχθέντες θα ενημερωθούν στις 15/5/2020 από τη Γραμματεία  στο email που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιλογής τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης που ανέλαβε το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες για επιμόρφωση 200 κατοίκων απομακρυσμένων νησιών και παραμεθόριων περιοχών σε συγκεκριμένους τομείς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://elearningekpa.gr/200-dorean-theseis