Αίτηση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιθανές εταιρείες για την πρακτική εφαρμογή
του λογισμικού είναι οι παρακάτω:

Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπουδές

Εργασιακή Εμπειρία

Πως μάθατε για εμάς;

Πολιτική ΕΚΠΑ / Newsletter