Αίτηση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

*Σας ενημερώνουμε πως τα πρωινά τμήματα θα δημιουργηθούν μόνο εφόσον συμπληρωθεί αριθμός ατόμων που μπορεί να αποτελέσει τμήμα. Τα σαββατοκύριακα δεν θα πραγματοποιούνται διαλέξεις. Οι συναντήσεις μέσω live streaming θα είναι καθημερινές.

Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπουδές

Εργασιακή Εμπειρία

Πως μάθατε για εμάς;

Πληρωμή Διδάκτρων

Πολιτική ΕΚΠΑ / Newsletter