Αίτηση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Τα προγράμματα αναφέρονται σε δημοσίους υπαλλήλους Δημόσιας Διοίκησης , Περιφερειών και ΟΤΑ. Υποβάλλοντας αίτηση στο Πρόγραμμα "Management στους Τομείς της Υγείας", δηλώνω υπεύθυνα ότι

Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπουδές

Εργασιακή Εμπειρία

Πως μάθατε για εμάς;

Πληρωμή Διδάκτρων

Πολιτική ΕΚΠΑ / Newsletter