Αίτηση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Τo πρόγραμμα απαιτεί ο εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρώσει σπουδές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υποβάλλοντας αίτηση στο Πρόγραμμα ''Εγκληματολογική Έρευνα και Ανάλυση'' δηλώνω υπεύθυνα ότι

Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπουδές

Εργασιακή Εμπειρία

Πως μάθατε για εμάς;

Πολιτική ΕΚΠΑ / Newsletter