Αίτηση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Επιλέξτε μία απο τις παρακάτω κατευθύνσεις. Επιλέγοντας μία ή περισσόττερες γλώσσες, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε κάτοχος πιστοποιητικού της αντίστοιχης γλώσσας, σε επίπεδο Β2  (τα δίδακτρα μεταβάλλονται ανάλογα με το πλήθος κατευθύνσεων που θα επιλέξετε).

Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπουδές

Εργασιακή Εμπειρία

Πως μάθατε για εμάς;

Πληρωμή Διδάκτρων

Πολιτική ΕΚΠΑ / Newsletter