Φωτογραφία

Μέσα από τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τη φωτογραφία, να εξοικειωθούν με τις βασικές τεχνικές και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ύφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και την ικανότητα κατασκευής πληροφορίας μέσα από τον φωτογραφικό κλάδο.