Συνεργασία του E-Learning του ΕΚΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπ.Εξ.

Μάρτιος 2023

Συνεργασία του E-Learning του ΕΚΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπ.Εξ. για την προβολή των ξενόγλωσσων προγραμμάτων του ΕΚΠΑ, ευρύτερα της ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού στο Εξωτερικό

Το Μάρτιο του 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών του E-Learning του ΕΚΠΑ και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ι Χρυσουλάκη – με την επίνευση του – στην οποία συμφωνήθηκαν από κοινού τα ακόλουθα:

  • Η στήριξη και η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπ.Εξ. με το ΕΚΠΑ στην προβολή των E-Learning Προγραμμάτων του διεθνώς, δια της ενημέρωσης και κινητοποίησης των Πρεσβευτικών και Προξενικών μας Αρχών και της Ομογένειας.
  • Με όχημα τη δημόσια διπλωματία, η ευρύτερη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Α.Ε.&Δ.Δ. για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών σπουδών και της ελληνομάθειας.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προβολή της Ελλάδας και του πολιτισμού της διεθνώς μέσω των E-Learning προγραμμάτων του ΕΚΠΑ σε τομείς όπως η ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της (αρχαία και νέα ελληνικά), ο ελληνικός πολιτισμός, η μεσογειακή διατροφή, φιλοσοφία κ.ά.

To E-Learning του ΕΚΠΑ προσφέρει 490 προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και 47 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 150 Καθηγητές του Ιδρύματος, οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 155.000 άτομα. Τα αγγλόφωνα προγράμματα προσφέρονται στην παγκόσμια κοινότητα μέσω της σελίδας https://elearninguoa.org.

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf