Arduino Programmer

Κατεύθυνση: Web Development

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 

Έναρξη Μαθημάτων 13/2/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
4 Μήνες (126 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
4 Μήνες (126 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
13/2/2023

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το αντικείμενο του Arduino Programmer, δηλαδή τον αποδοτικό προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino. Μέσω της πρακτικής εφαρμογής, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν βασικές και ολοκληρωμένες εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι/ες, αρχικά, θα εξοικειωθούν με τις βασικές γνώσεις ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικών που είναι απαραίτητες για το Arduino, καθώς και με την προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν τους βασικούς μικροελεγκτές Arduino, το σύνολο των περιφερειακών και παρελκόμενων που σχετίζονται με το Arduino, καθώς και τα εργαλεία και οι καλωδιώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών. Στη συνέχεια, επιχειρείται η εμβάθυνση και η βήμα προς βήμα εκμάθηση της διαδικασίας προγραμματισμού με την παρουσίαση ταυτόχρονα των βασικών περιβαλλόντων προγραμματισμού Arduino IDE, Ardublock και TinkerCAD Circuits, αλλά και των κύριων στοιχείων της λογικής του προγραμματισμού.
Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα αναφορικά με τη χρήση και τις διαθέσιμες αναλογικές και ψηφιακές εισόδους και εξόδους του Arduino. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μάθουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της σειριακής θύρας για σειριακή επικοινωνία, ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά στη λειτουργία και στις πρακτικές εφαρμογές με το Arduino WiFi module.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης / ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους στο Arduino. 
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Εισαγωγή στον Ηλεκτρισμό και τα Ηλεκτρονικά
 • Βασικά Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Στοιχεία
 • Προσομοίωση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με το Tinkercad Circuits
 • Εισαγωγή στο Arduino
 • Εργαλεία και Καλωδίωση
 • Περιφερειακά Arduino
 • Project Εφαρμογής από κάθε Συμμετέχοντα στα Βασικά Εργαλεία
 • Περιβάλλον Προγραμματισμού Arduino IDE
 • Περιβάλλον Προγραμματισμού Ardublock
 • Περιβάλλον Προγραμματισμού TinkerCAD Circuits
 • Δομή και Βασικές Εντολές
 • Συναρτήσεις, Μεταβλητές, Τύποι Δεδομένων
 • Βρόγχοι και Δηλώσεις υπό Όρους
 • Project Εφαρμογής από κάθε Συμμετέχοντα στο Βασικό Προγραμματισμό
 • Εισαγωγή στις Eισόδους/Eξόδους
 • Ψηφιακές Eίσοδοι και Έξοδοι
 • Αναλογικές Είσοδοι και Έξοδοι
 • Εισαγωγή στη Σειριακή Επικοινωνία
 • Προγραμματισμός Σειριακής Θύρας
 • Arduino WiFi Module
 • Project Εφαρμογής από κάθε Συμμετέχοντα στις Εισόδους-Εξόδους και Επικοινωνία

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 8/1/23 έως και 3/2/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 76ο κύκλο σπουδών από 31/10/2022 μέχρι και 7/12/2022 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με την Ειδική Έκπτωση 15%:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 € 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 € 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 330 € 281 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 298 € 253 € 280 € 238 € 263 € 224 € 245 € 208 €
Δόση 99 € 84 € 94 € 80 € 88 € 75 € 82 € 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Γεωργαντζίνος Στυλιανός
Γεωργαντζινος Στυλιανος
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 1 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου