Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος στο Εργασιακό Περιβάλλον

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή των μεταφερόμενων δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για δεξιότητες οι οποίες μπορούν να μεταφέρονται από το ένα επάγγελμα στο άλλο ή από έναν οργανισμό, κλάδο, θέση στην ιεραρχία ή εργασιακό χώρο στον άλλο. Οι μεταφερόμενες δεξιότητες καλύπτουν μια ευρύτερη γκάμα δεξιοτήτων, όπου περιλαμβάνουν και τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) και είναι χρήσιμες σε διάφορες πτυχές της εργασίας και της ζωής.


Σκοπός του προγράμματος «Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος στον Εργασιακό Περιβάλλον» είναι να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στις έννοιες των ήπιων και μεταφερόμενων δεξιοτήτων με έμφαση στην επίλυση προβλήματος.
Παρέχονται το θεωρητικό πλαίσιο καθώς και πρακτικά εργαλεία ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες αρχικά να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και εν συνεχεία να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. Αρχικά, το πρόγραμμα εστιάζει στον ορισμό του προβλήματος που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την ενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι/ες εξοικειώνονται με τα βήματα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας επίλυσης που θα οδηγήσει στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, αλλά και με τις επιμέρους δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση προβλήματος τόσο σε κάθε βήμα της διαδικασίας όσο και συνολικά. Τέλος, αναπτύσσονται παραδείγματα επιμέρους εργαλείων που απαιτούνται στη διαδικασία επίλυσης καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών από μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές για τον εντοπισμό και την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην εργασία του/της και θα καλλιεργήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει συνολικά τις προκλήσεις στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Μελέτη των Βασικών Δεξιοτήτων
 • Μεταφερόμενες Δεξιότητες στην Αγορά Εργασίας
 • Εισαγωγή και Βασικές Προσεγγίσεις για την Επίλυση Προβλήματος
 • Εντοπισμός του Προβλήματος και Σχεδιασμός της Διαδικασίας
 • Αναζήτηση Πιθανών Αιτιών - Εντοπισμός Πραγματικών Αιτιών του Προβλήματος
 • Συλλογή και Επεξεργασία των Δεδομένων
 • Εξεύρεση Λύσεων ή Λύσης - Επιλογή της Κατάλληλης Λύσης
 • Διαμόρφωση και Παρουσίαση της Στρατηγικής της Λύσης
 • Εφαρμογή της Στρατηγικής Λύσης, Έλεγχος της Διαδικασίας, Αντιμετώπιση Προβλημάτων
 • Δεξιότητες που Απαιτούνται για την Επίλυση του Προβλήματος
 • Επίλυση Προβλήματος με Μακροπρόθεσμο Στόχο υπό Συνθήκες Υψηλής Αβεβαιότητας
 • Παραδείγματα - Μαθαίνοντας από τους Ειδικούς - Παραδείγματα και Καλές Πρακτικές

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 330 281 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 298 253 € 280 238 € 263 224 € 245 208 €
Δόση 99 84 € 94 80 € 88 75 € 82 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Αυγουστάτου Όλγα
Αυγουστατου Ολγα
Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτ. Διπλώματος D.E.A., Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Εκπαιδευτικός, Διορθώτρια/Επιμελήτρια Κειμένων, συνεργάτης του E-Learning ΕΚΠΑ σε θέματα εκπαίδευσης, foresight & ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 39 μέρες για τη λήξη του Early Entry