Early Entry

Ανάπτυξη και Βελτίωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (275 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (275 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας λαμβάνουν χώρα σταδιακά σημαντικές αλλαγές, όπως η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η πρόοδος του διεθνούς εμπορίου. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται άμεσα με τη διαφοροποίηση των τάσεων ως προς τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων εργαζομένων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα επιχειρεί τη δημιουργία μίας «ομπρέλας» επαγγελματικών δεξιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τις πλέον περιζήτητες δεξιότητες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και ταχέως μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι γνωστικές δεξιότητες, οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η αυτοηγεσία.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τον τρόπο που επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη μίας ομάδας, μεταφέροντας πιο αποτελεσματικά τις ιδέες και τις σκέψεις τους. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εξοικείωση με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τις ικανότητες αλληλεπίδρασης με τρίτους και συμβάλλουν στην προώθηση της διαδικασίας της επικοινωνίας. Σημαντικές είναι επίσης, οι δεξιότητες της αυτοηγεσίας, μέσω των οποίων το άτομο θα μπορεί να ηγηθεί του εαυτού του και κατ’ επέκταση θα μπορεί να ηγηθεί και να παρακινεί τους άλλους.
Η καινοτομία του προγράμματος βασίζεται στον συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης με το πρακτικό μέρος της επιμόρφωσης, δημιουργώντας μία διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης. Μικρά κείμενα αναφοράς και παραδείγματα δράσης με πρακτικό σκέλος είναι ο βασικός άξονας της επιμορφωτικής διαδικασίας. Σύντομες μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις σε συγκεκριμένες θεματικές ως κατάθεση εμπειρίας και καλής πρακτικής αποτελούν επίσης, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.

Για να δείτε περισσότερα προγράμματα της κατεύθυνσης «Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» πατήστε εδώ.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οργάνωση Πληροφοριών
 • Αναζητώντας Εξειδικευμένες Πληροφορίες
 • Λογική Σκέψη
 • Αναλυτική Σκέψη: Κρίση και Λήψη Αποφάσεων
 • Αναλυτική σκέψη: Κριτική Σκέψη
 • Κατανόηση Μεροληψιών
 • Ευέλικτος Τρόπος Σκέψης & Πρακτικές Εργασίας
 • Τεχνικές για τη Διαχείριση Χρόνου και την Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων
 • Δημιουργία ενός Πλάνου Εργασιών
 • Ψηφιακή Μάθηση
 • Ψηφιακός Αλφαβητισμός
 • Ψηφιακή Συνεργασία
 • Δεξιότητες Online Eργαζόμενου
 • Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού
 • Υπολογιστική και Αλγοριθμική Σκέψη
 • Εισαγωγή στο Computational Thinking και Αλγορίθμους
 • Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική
 • Επικοινωνία
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Εμπιστοσύνη
 • Όραμα, Στόχοι, Ρόλοι
 • Παρακίνηση, Υποστήριξη, Επιβράβευση
 • Εποικοδομητική Ανατροφοδότηση
 • Συνεργασία και Ομάδες
 • Αξιοποίηση Διαφορετικότητας
 • Παρακίνηση Ομάδας και Μελών Διαφορετικών Τύπων
 • Ενδυνάμωση ομάδων
 • Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Αυτογνωσία
 • Συναισθήματα και Λογική
 • Δυνατότητες
 • Ο Άλλος
 • Η Kατάσταση
 • Επιλογές
 • Διαχείριση Σκέψης
 • Στοχοθεσία
 • Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης
 • Αυτολογοδοσία, Aντιμετώπιση Aβεβαιότητας και Aναβλητικότητας
 • Αποφασιστικότητα και Ανάληψη Κινδύνου
 • Αξιολόγηση Ιδεών
 • Διαχείριση Οικονομικών και Υλικών Πόρων

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 280 238 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 93 79 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 266 226 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 238 202 € 224 190 € 210 179 € 196 167 €
Δόση 79 67 € 74 63 € 70 60 € 65 55 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 88 μέρες για τη λήξη του Early Entry