Δημοσιονομική Διαχείριση στη Γενική Κυβέρνηση

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 3/6/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (65 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
27/5/2024
Εναρξη Μαθηματων:
3/6/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (65 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
3/6/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Δημοσιονομική Διαχείριση στη Γενική Κυβέρνηση"  είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε θέματα που αφορούν στη Δημοσιονομική Διαχείριση σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και, ειδικότερα, η μετάδοση σχετικής τεχνογνωσίας προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση στους προαναφερόμενους φορείς.
Στην κατεύθυνση αυτή, αρχικά αποσαφηνίζονται οι κύριες δημοσιονομικές αρχές, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης ή ανά νομική μορφή (Κράτος-νπδδ/ιδ-ΟΤΑ), με αναφορά στο ισχύον ενωσιακό δίκαιο και αναλύονται βασικές δημοσιονομικές έννοιες με βάση και τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αφενός στις αρμοδιότητες των οργάνων που εμπλέκονται στη δημοσιονομική διαχείριση και στους ασυμβίβαστους ρόλους εντός και εκτός οικονομικής υπηρεσίας και αφετέρου στις κύριες δημοσιολογιστικές διαδικασίες με τη μορφή ροών εργασίας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν εξοικειωθεί με το ανωτέρω πλαίσιο, παρουσιάζεται η υλοποίηση και εκκαθάριση κατηγοριών δαπανών από την πλευρά της δημοσιονομικής διαχείρισης και αναλύονται πρακτικά παραδείγματα, με έμφαση σε δαπάνες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας αλλά και, σύμφωνα με τη νομολογία, σε αυτές που ενέχουν κινδύνους κατά την εκτέλεσή τους. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις δημοσιολογιστικές διατάξεις και την πληρωμή των δαπανών, αποφεύγοντας συνήθη λάθη κατά την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.  Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη όλων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Ασφαλιστικά Ταμεία, νοσοκομεία, λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και σε καθένα και καθεμία ο/η οποίος/α έρχεται σε επικοινωνία με τις διαδικασίες εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού (προμηθευτές, δικηγόροι).

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Βασικές Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
 • Διατάξεις Δημοσιονομικού Χαρακτήρα ανά Υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης ή ανά Νομική Μορφή
 • Ευρωπαϊκή Διάσταση στη Δημοσιονομική Διαχείριση
 • Ορισμοί και Περιεχόμενο Εννοιών Δημοσιονομικού Χαρακτήρα
 • Αρμοδιότητες Οργάνων και Ασυμβίβαστοι Ρόλοι
 • Διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης
 • Πληρωμή Δαπανών
 • Διάκριση Διαδικασιών Εκτέλεσης Τακτικού Π/Υ και ΠΔΕ
 • Δαπάνες Πάγιου Χαρακτήρα
 • Προμήθειες/Υπηρεσίες
 • Οδοιπορικά
 • Λοιπές Κατηγορίες Δαπανών
 • Πρακτικά Παραδείγματα

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 27/03/2024 έως και 27/05/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 82 κύκλο σπουδών από 13/02/2024 μέχρι και 26/03/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 350 298 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 117 99 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 330 281 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 298 253 € 280 238 € 263 224 € 245 208 €
Δόση 99 84 € 94 80 € 88 75 € 82 70 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Κλουκινιώτου Ειρήνη
Κλουκινιωτου Ειρηνη
Γενική Διευθύντρια Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Φασιανού Μαίρη
Φασιανου Μαιρη
Τμηματάρχης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει η Ειδική Έκπτωση;

Απομένουν 0 μέρες για τη λήξη της Ειδικής Έκπτωσης