Διοίκηση Ποιότητας στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (120 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (120 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Διοίκηση Ποιότητας στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον κρίσιμο τομέα της διοίκησης ποιότητας, που αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης και βιομηχανίας. Είτε πρόκειται για την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας, είτε για την εφαρμογή καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση της παραγωγής, η διαχείριση ποιότητας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης.


Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές και τις μεθοδολογίες της διαχείρισης ποιότητας, όπως τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO, τις τεχνικές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, τις προηγμένες τεχνικές διαχείρισης ποιότητας, αλλά και τον τρόπο ενσωμάτωσης κουλτούρας ποιότητας στη στρατηγική μιας επιχείρησης. Θα κατανοήσουν, ακόμη, πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης ποιότητας για την επίτευξη επιχειρησιακών και στρατηγικών στόχων, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται λειτουργίες ποιότητας και να ενδυναμώνουν το προσωπικό για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.


Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις θεωρίες και τις μεθόδους της διοίκησης ποιότητας, όπως τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τις τεχνικές Six Sigma, Lean Management και Total Quality Management (TQM). Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως η στατιστική ανάλυση, ο ποιοτικός έλεγχος, οι τεχνικές σχεδιασμού πειραμάτων και οι τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου (Risk Assessment). Στόχος είναι να κατανοήσουν τον ρόλο της ποιότητας στην επιχειρησιακή απόδοση και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, να αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην πράξη, προωθώντας την ποιότητα και την αριστεία στις επιχειρήσεις, αλλά και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και να τις συντονίζουν. 


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ποιότητα σε οποιοδήποτε βιομηχανικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με επιθυμητή συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Βασικά και Ιστορικά Στοιχεία της Διοίκησης Ποιότητας
 • Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Ποιότητας και η Φιλοσοφία της Συνεχούς Βελτίωσης
 • Ανάπτυξη και Υιοθέτηση Κουλτούρας Ποιότητας
 • Ηγεσία και Τεχνικές Ενδυνάμωσης
 • Ποιοτικός έλεγχος (QC) - Διάγραμμα Αιτίου - Αποτελέσματος
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (SQC) - Συλλογή Δεδομένων - Διάγραμμα Pareto
 • Διάγραμμα Ροής - Διαγράμματα Ελέγχου - Ιστογράμματα - Διαγράμματα Διασποράς
 • Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Πειραμάτων (Design of Experiments)
 • Εφαρμογή Lean και Six Sigma για τη Βελτίωση της Ποιότητας
 • Εφαρμογή της Τεχνικής 5S στη Διοίκηση Ποιότητας
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)
 • Σύστημα Ποιότητας στην Παραγωγή και Ποιοτικός Έλεγχος
 • Βιομηχανικές Τεχνικές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
 • Ποιότητα και Συμμόρφωση στη Βιομηχανία
 • Μέτρηση Παραγωγικής Απόδοσης
 • Πρότυπα ISO για τις Υπηρεσίες
 • Μέθοδοι και Τεχνικές για τη Βελτίωση της Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Μέτρηση Ποιότητας Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Προσεγγίσεις και Στρατηγικές Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία και την Διαχείριση Ποιότητας
 • Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Ποιότητας
 • Ανάλυση Δεδομένων για την Βελτίωση της Ποιότητας
 • Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας για την Βελτίωση της Ποιότητας

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 450 383 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 150 128 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 425 361 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 383 326 € 360 306 € 338 287 € 315 268 €
Δόση 128 109 € 120 102 € 113 96 € 105 89 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Γεωργαντζίνος Στυλιανός
Γεωργαντζινος Στυλιανος
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry