Εγκληματολογία: Προσέγγιση της Ενδοοικογενειακής Βίας

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 

Έναρξη Μαθημάτων 23/9/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (88 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
15/9/2024
Εναρξη Μαθηματων:
23/9/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (88 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
23/9/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων ως προς τη βαθύτερη κατανόηση των καίριων πτυχών του φαινομένου, την ερμηνεία αυτών και παράλληλα την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρχικά από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα διδαχθούν βασικές έννοιες του νομικού πλαισίου που διέπει την ενδοοικογενειακή βία. Ακολούθως, θα παρατεθούν οι τρόποι προστασίας των θυμάτων, ενώ από εγκληματολογική σκοπιά θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εγκλημάτων, δραστών και θυμάτων, σε μία προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος της πρόληψης των αξιόποινων πράξεων.
Στη συνέχεια του προγράμματος, προσεγγίζοντας δράστες και θύματα από ψυχολογική σκοπιά, θα ακολουθήσει μία εισαγωγή στο stalking και θα εξεταστεί η σύνδεσή του σε ορισμένες περιπτώσεις με την ενδοοικογενειακή βία, καθώς επίσης θα γίνει ειδική αναφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, θα αναλυθεί το φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης και θα παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του/της Δικαστικού/ής Ψυχολόγου στην πράξη.
Τέλος, από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, θα σκιαγραφηθεί το προφίλ δραστών-θυμάτων, όπως απεικονίζεται στα ΜΜΕ, θα αναλυθούν μελέτες περίπτωσης που έχουν απασχολήσει με εκτενή ρεπορτάζ τα ΜΜΕ, θα καταγραφεί ο μιντιακός λόγος και παράλληλα θα αναδειχθούν κρίσιμης σημασίας ζητήματα ορολογίας σε συσχετισμό με κοινωνικά στερεότυπα. Επιπρόσθετα, θα μελετηθούν ειδικά θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, το σχολικό περιβάλλον και ο ρόλος της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ, ενώ θα εξεταστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσες και όσους ασκούν επαγγέλματα που το αντικείμενό τους σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ποινική Προσέγγιση - Ν. 3500/2006, Ποινικός Κώδικας, Σύμβαση Κωνσταντινούπολης
 • Τρόποι Νομικής Προστασίας Θυμάτων
 • Χαρακτηριστικά Εγκλημάτων, Δραστών και Θυμάτων
 • Αντεγκληματική Πολιτική
 • Δράστες και Θύματα
 • Ειδική Θεματική: Το Stalking στο Πλαίσιο της Ενδοοικογενειακής Βίας
 • Ειδική Θεματική: Σεξουαλική Κακοποίηση στο Πλαίσιο της Ενδοοικογενειακής Βίας
 • Το Φαινόμενο της Δευτερογενούς Θυματοποίησης και ο Ρόλος του/της Δικαστικού/ής Ψυχολόγου
 • Σκιαγράφηση Εικόνας Δραστών-Θυμάτων στα ΜΜΕ και Κοινωνικά Στερεότυπα - Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης
 • Μιντιακός Λόγος: Ζητήματα Ορολογίας στον Δημοσιογραφικό Λόγο και Αποφυγή Δευτερογενούς Θυματοποίησης
 • Ειδικά Θέματα: Ενδοοικογενειακή Βία και Σχολικό Περιβάλλον – Ο Ρόλος της Ενημέρωσης από τα ΜΜΕ
 • Ενδοοικογενειακή Βία και Κρίσιμα Ζητήματα Επικοινωνίας: Ανάλυση Καλών και Κακών Πρακτικών στα ΜΜΕ
 • Παρουσίαση Πραγματικών Περιστατικών Υπόθεσης
 • Δικαστηριακή και Εγκληματολογική Προσέγγιση Υπόθεσης
 • Ψυχολογική Προσέγγιση Υπόθεσης
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Υπόθεσης – Μιντιακές Απεικονίσεις

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 500 425 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 167 142 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 475 404 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 425 361 € 400 340 € 375 319 € 350 298 €
Δόση 142 121 € 134 114 € 125 106 € 117 99 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πανούσης Γιάννης
Πανουσης Γιαννης
Ομότιμος Καθηγητής στις Εγκληματολογικές Επιστήμες με έμφαση στην Εγκληματολογία ως Σύστημα Επικοινωνίας και Ελέγχου, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Καρδαρά Αγγελική
Καρδαρα Αγγελικη
Δρ. Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Crime & Media Lab του ΚΕ.Μ.Ε.
Συγγραφέας
Χιόνης Διονύσιος
Χιονης Διονυσιος
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ΜΔΕ Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος
Συγγραφέας
Ιωαννίδου Έρατώ-Μαρία
Ιωαννιδου Ερατω-Μαρια
Δικαστική Ψυχολόγος (MSc) και Personal Coach. Διδάσκουσα στο Hellenic American College, επιστημονική συνεργάτης του ΚΕ.Μ.Ε. και υπεύθυνη του Forensic Psychology Lab
Συγγραφέας
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry