Early Entry

Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης  Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024
Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (96 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
4 Μήνες (96 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος "Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας -με έμφαση στην επιθετικότητα- εντός και εκτός του ψυχιατρικού πλαισίου και του πλαισίου των επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης αυτού του τύπου συμπεριφορών στον χώρο εργασίας τους αλλά και στην κλινική πρακτική, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση των ατόμων που βρίσκονται σε συναισθηματική ένταση και ψυχολογική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, θα περιγραφούν οι συνήθεις διαταραχές που σχετίζονται με την επιθετική συμπεριφορά και το ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ψυχική υγεία, καθώς και οι βασικές αρχές της επείγουσας ψυχιατρικής. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν στη χρήση της Brøset Violence Checklist (BVC) για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και θα γνωρίσουν τα διεθνή πρωτόκολλα και τις μεθόδους εφαρμογής των τεχνικών αποκλιμάκωσης για την πρόληψη και διαχείριση της επιθετικότητας και της βίας στο επαγγελματικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης των ατόμων που εκδηλώνουν ψυχοκινητική διέγερση, με σκοπό την άμεση παρέμβαση και την έγκαιρη και βέλτιστη παροχή φροντίδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σπουδές και εργασιακή εμπειρία συναφούς αντικειμένου. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Π., ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, νομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ, εργαζόμενους σε Καταστήματα Κράτησης και σε φορείς επανένταξης, σε διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β., καθώς και σε εκπαιδευτικούς των σχολείων των φυλακών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης των πασχόντων από ψυχικές διαταραχές.
Η ενότητα του μαθήματος «Εφαρμογή του Εργαλείου Brøset Violence Checklist (BVC) και των Πρωτοκόλλων Τεχνικών Αποκλιμάκωσης» διεξάγεται μέσω υποχρεωτικής live streaming συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και απογευματινή ώρα. 

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Επικινδυνότητα, Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά
 • Αυτοκτονικότητα
 • Σχιζοφρένεια και Συναισθηματικές Διαταραχές
 • Διαταραχές Προσωπικότητας - Συννοσηρότητα
 • Η Έννοια της Ηθικής - Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας
 • Νομοθεσία Ψυχικής Υγείας
 • Ελληνικό και Διεθνές Πλαίσιο Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Πασχόντων
 • Στίγμα και Ψυχική Διαταραχή
 • Ψυχιατρικά Επείγοντα
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Συναισθήματα
 • Ψυχομετρία
 • Brøset Violence Checklist (BVC): Εργαλείο Εκτίμησης της Επικινδυνότητας και της Επιθετικής - Βίαιης Συμπεριφοράς
 • Πρωτόκολλα Τεχνικών Αποκλιμάκωσης
 • Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης
 • Πρακτική άσκηση στην Εφαρμογή του Εργαλείου Brøset Violence Checklist (BVC) και των Πρωτοκόλλων στις Τεχνικές Αποκλιμάκωσης

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 4
Δίδακτρα (σε δόσεις) 650 553 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 163 139 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 620 527 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 553 470 € 520 442 € 488 415 € 455 387 €
Δόση 139 118 € 130 111 € 122 104 € 114 97 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Δουζένης Αθανάσιος
Δουζενης Αθανασιος
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας, Διευθυντής ΠΜΣ Ψυχιατροδικαστική, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του Ψυχομετρικού Εργαλείου Εκτίμησης Επικινδυνότητας “Brøset Violence Checklist”, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ Αττικόν.

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Μπαλή Παναγιώτα
Μπαλη Παναγιωτα
Ψυχολόγος, MSc, Υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ψυχομετρικού Εργαλείου Εκτίμησης της Επικινδυνότητας “Brøset Violence Checklist (BVC)”, Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ «Αττικόν»
Ριζάβας Ιωάννης
Ριζαβας Ιωαννης
Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, MSc, Υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ψυχομετρικού Εργαλείου Εκτίμησης της Επικινδυνότητας “Brøset Violence Checklist (BVC)”, Ψ.Ν.Α. Δαφνί.
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 63 μέρες για τη λήξη του Early Entry