Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 21/10/2024

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
11/10/2024
Εναρξη Μαθηματων:
21/10/2024
Διαρκεια:
3 Μήνες (60 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
21/10/2024

Βίντεο Προγράμματος

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο για το Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος «Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Μεθοδολογικά Εργαλεία» είναι η παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της συμβουλευτικής και του  επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνδυασμό με εμπειρικό υλικό και στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε δυναμικά επαγγέλματα στη χώρα μας. Ως δυναμικά επαγγέλματα θεωρούνται αυτά που αύξησαν την απασχόλησή τους την προηγούμενη δεκαετία και αναμένεται να συνεχίσουν να την αυξάνουν στο προσεχές μέλλον. Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν στη συμβουλευτική, διακρίνοντάς την από τις συναφείς έννοιες, τα πεδία εφαρμογής της και οι φορείς υλοποίησής της στη χώρα μας. Ταυτοχρόνως, αναλύονται οι σύγχρονες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως εφαρμόζονται στους ενήλικες, που εστιάζουν στην εξέλιξη του ατόμου, στον επαγγελματικό του προσανατολισμό και στην απόφασή του στην επιλογή ενός επαγγέλματος, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία και τη χρησιμότητα της συμβουλευτικής για τους ενήλικες.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παρουσίαση εμπειρικού υλικού και στατιστικών δεδομένων για δυναμικά επαγγέλματα στη χώρα μας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι εξελίξεις σε γενικές κατηγορίες επαγγελμάτων (διευθυντικά επαγγέλματα, ιατρικά και εκπαιδευτικά επαγγέλματα, επαγγέλματα πωλητών, τεχνιτών, κ.ά.) που καλύπτουν όλο το φάσμα ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσονται και λειτουργούν. Περιγράφονται και αναλύονται οι εξειδικεύσεις των επαγγελμάτων, τα οικονομικά (εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία) και δημογραφικά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο) χαρακτηριστικά τους, οι προοπτικές τους στο προσεχές μέλλον, τα βασικά τους  καθήκοντα και ο βαθμός χρήσης τους, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησή τους και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας μέσα στους οποίους τα επαγγέλματα αυτά αναπτύσσονται και λειτουργούν. Ταυτοχρόνως, σε κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης (case study) το επαγγελματικό περίγραμμα ενός δυναμικού επαγγέλματος, που αύξησε την απασχόλησή του την περίοδο 2011-2022, εμφανίζοντας συγχρόνως προοπτικές αύξησης στο προσεχές μέλλον.                                                                                                             

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Σύγχρονες Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Εφαρμογές σε Ενήλικες
 • Επαγγελματικός Επαναπροσανατολισμός Ενηλίκων
 • Διευθυντές
 • Ιατρικά Επαγγέλματα
 • Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα
 • Θεωρητικά Επιστημονικά Επαγγέλματα
 • Τεχνικά Επιστημονικά Επαγγέλματα
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών
 • Πωλητές
 • Τεχνίτες
 • Ανειδίκευτοι Εργάτες

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Προεγγραφή με 80€ για αιτήσεις έως 26/08/2024 και 15% έκπτωση σε όλους λόγω early entry.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 83_84 κύκλο σπουδών από 28/05/2024 μέχρι και 26/08/2024 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 3
Δίδακτρα (σε δόσεις) 250 213 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 83 71 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 237 201 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 213 181 € 200 170 € 188 160 € 175 149 €
Δόση 71 60 € 66 56 € 62 53 € 58 49 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντελεστές Προγράμματος

Στοιχεία Συντελεστών του Προγράμματος

Ευστράτογλου Άγγελος
Ευστρατογλου Αγγελος
Δρ. Οικονομικών της Εργασίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ / ΓΣΕΕ
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Απομένουν 37 μέρες για τη λήξη του Early Entry