Επιχειρηματική Διοίκηση και Νέες Τάσεις στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Οικονομία την Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 8/11/2021

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
5 Μήνες (85 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
3,4

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
31/10/2021
Εναρξη Μαθηματων:
8/11/2021
Διαρκεια:
5 Μήνες (85 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
3,4
Έναρξη Μαθημάτων
8/11/2021

Εισαγωγή

Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον μελλοντικό κόσμο στο Κοινωνικό και Μακροοικονομικό πεδίο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής διοίκησης και της λήψης αποφάσεων σε ζωτικά ζητήματα. Στο πρόγραμμα, αρχικά, παρουσιάζονται τα mega trends στον κοινωνικό, στον μακροοικονομικό τομέα και τέλος στον πολιτικό τομέα όπου λαμβάνονται και οι τελικές αποφάσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι επιμέρους σημαντικότερες τεχνολογικές μεταβολές της 4ης Τεχνολογικής Επανάστασης. Συγκεκριμένα, επισημαίνονται τα ζητήματα του τρόπου λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, η εισαγωγή των λεγόμενων Distributed τεχνολογιών και η έννοια του πολυπολικού κόσμου και της παγκοσμιοποίησης.
Στις μεγάλες μακροοικονομικές τάσεις διακρίνουμε τους αισιόδοξους και απαισιόδοξους αναφορικά με τις μελλοντικές εξελίξεις, το πρόβλημα του χρέους που μεγεθύνθηκε με τον COVID-19 και τέλος τις μακροοικονομικές διαστάσεις της νέας ύφεσης. Επίσης, το πρόγραμμα εξετάζει τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που συντελέσθηκαν κατά τις προηγούμενες Βιομηχανικές Επαναστάσεις και επιχειρεί να σχηματίσει μια συνολική εικόνα ενός ευρέως φάσματος νέων τεχνολογιών που αναδύονται στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
Παρουσιάζονται νέες τάσεις της βιομηχανικής παραγωγής και οι τεχνολογίες που συντελούν στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. Αναλύεται η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, στην εργασία και στην διακυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα δεδομένα. Περιγράφονται νέες πηγές παραγωγής προστιθέμενης αξίας  και καλλιεργείται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εικόνα της σύγχρονης ψηφιακής επιχείρησης. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες, υπό τις οποίες οι τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (Blockchain) και κατανεμημένου καθολικού (DLT)  έγιναν από τα σημαντικότερα αντικείμενα συζήτησης στην παγκόσμια κοινότητα, με την παρουσίαση των πρώτων ψηφιακών νομισμάτων και του νέου και εξελιγμένου τρόπου συναλλαγής που τα πλαισιώνει. Αναλύονται οι εφαρμογές της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών και της νομισματοποίησης (tokenization) στον χρηματοοικονομικό κλάδο και  επεξηγούνται τα πλεονεκτήματα  και οι  δυνατότητες στα ψηφιακά νομίσματα, στον τραπεζικό τομέα, στο σύστημα συναλλαγών και στην αγορά άντλησης κεφαλαίων. Τέλος, αποτυπώνονται οι δυσκολίες, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι  που φέρουν στην επιφάνεια οι εφαρμογές της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών και εξάγονται συμπεράσματα για το μέλλον των Blockchain και DLT στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως σε  οικονομολόγους, διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζικούς  υπαλλήλους, κρατικούς λειτουργούς και τεχνολόγους.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Οι Τάσεις που Διαμορφώνουν το Μέλλον
 • Οι Disruptive Τεχνολογίες και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 • Ο Πολυπολικός Κόσμος και η Παγκοσμιοποίηση
 • Οι Αισιόδοξοι και Απαισιόδοξοι για τις Πηγές της Μεγέθυνσης
 • Η Εξέλιξη του Χρέους
 • Οι Μακροοικονομικές Επιπτώσεις του Covid-19
 • Οι προηγούμενες επαναστάσεις, οι ιδιαιτερότητες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
 • Εισαγωγή στις Tεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
 • Αλυσίδα Αξίας, Αυτοματοποίηση και Βιομηχανική Παραγωγή
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Στρατηγικές για Επιχειρήσεις
 • Big Data, Κυβερνήσεις-Θεσμοί και Ψηφιακή Τεχνολογία
 • Ψηφιακά Χρηματοοικονομικά και Χρηματοοικονομικά της Ένταξης
 • Blockchain & Distributed Ledger Technology
 • Προκλήσεις και Κινδυνοι της Τεχνολογίας Blockchain
 • Tokenization
 • Εφαρμογές και Δυνατότητες στον Τομέα των Χρηματοοικονομικών
 • Το Μέλλον των Blockchain & DLT στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 30% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων. Δυνατότητα αποπληρωμής σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 69ο κύκλο σπουδών από 1/6/2021 μέχρι και 30/8/2021 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 330 € 281 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 110 € 94 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 310 € 264 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 281 € 239 € 264 € 224 € 248 € 211 € 231 € 196 €
Δόση 94 € 80 € 88 € 75 € 83 € 71 € 77 € 65 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Πετράκης Παναγιώτης
Πετρακης Παναγιωτης
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 3 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου