Early Entry

Μηχανικός Κατασκευών με Έμφαση στη Διαχείριση Ενέργειας

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Early Entry

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
5 Μήνες (110 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
4,4

Πληροφοριες Προγραμματος

Διαρκεια:
5 Μήνες (110 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
4,4

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μηχανικός Κατασκευών με Έμφαση στη Διαχείριση Ενέργειας» παρουσιάζει το ρόλο του μηχανικού κατασκευών και βασικές γνώσεις για τα υλικά και τις κατασκευές. Επίσης, σε ξεχωριστή θεματική ενότητα αναλύεται η σημασία της Διαχείρισης Έργων (Project Management). Έπειτα αναλύονται οι επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός εργοταξίου ή ενός κτιρίου από ενεργειακή σκοπιά. Προτείνονται λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας που θα βοηθήσουν το μηχανικό είτε να σχεδιάζει εξαρχής τα κτίριο, είτε να προβαίνει σε επισκευή-ανακαίνιση. Επιπροσθέτως, σημαντική πτυχή αποτελεί η διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Όλα τα παραπάνω κωδικοποιούνται σε ελληνικά και διεθνή πρότυπα με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα κτίρια για την ενεργειακή αποδοτικότητά τους. Τέλος, στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος προτείνεται άσκηση στο RETSCREEN, το ελεύθερο λογισμικό που συγκρίνει προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Ο Ρόλος και το Έργο του Μηχανικού Κατασκευών
 • Δομικά Υλικά και Αντοχή Υλικών
 • Προδιαγραφές για την Ποιότητα Υλικών και Κατασκευών
 • Απαραίτητα Εργαλεία και Μέθοδοι για τις Κατασκευές Έργων
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων και Συστημική Θεωρία
 • Σχεδιασμός Έργων και Ανάλυση Δικτύων Δραστηριοτήτων
 • Χρονική Ανάλυση Έργου
 • Ανάλυση Κόστους Έργου
 • Ανάλυση Πόρων Έργου
 • Ορισμοί Ενεργειακής Διαχείρισης- Πρωτογενής Ενέργεια και Προκαλούμενες Εκπομπές CO2
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων
 • Ανάπτυξη Συστημάτων ΑΠΕ στα Κτίρια
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Κτιριακό Τομέα
 • Επικινδυνότητα Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές, Κατεδαφίσεις
 • Νομικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων
 • Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Ανακύκλωση Αποβλήτων
 • Kανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
 • LEED
 • Λοιπές Πιστοποιήσεις
 • Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης EN 16001:2009 κ ISO 50001:2011

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Σανταμούρης Ματθαίος
Σανταμουρης Ματθαιος
Καθηγητής Built Environment UNSW

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε λήγει το Early Entry;

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Κόστος Προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας εργαζομένους (αυτοαπασχολούμενους ή μη) που η εργασία τους πλήττεται αυτό το διάστημα, ότι θα έχουν διευκολύνσεις και παρατάσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων τους σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη, οτι πέραν του ποσού της εγγραφής σας το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων, για το διάστημα που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι θα διαρκέσει αυτή η περίοδος, δύναται να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις που σας εξυπηρετούν μέχρι τη λήξη του Προγράμματός σας.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 63ο κύκλο σπουδών από 2/6/2020 μέχρι και 31/8/2020 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 5
Δίδακτρα (σε δόσεις) 800 680 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 267 227 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 760 646 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 720 612 € 680 578 € 640 544 € 600 510 € 560 476 €
Δόση 240 204 € 227 193 € 214 182 € 200 170 € 187 159 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα