Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

Κατεύθυνση: Υγεία

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 13/2/2023

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
6 Μήνες (200 ώρες)

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
3/2/2023
Εναρξη Μαθηματων:
13/2/2023
Διαρκεια:
6 Μήνες (200 ώρες)
Έναρξη Μαθημάτων
13/2/2023

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων» παρέχει ικανή και εμπεριστατωμένη επιμόρφωση στο σχετικό αντικείμενο. Έτσι, μεταξύ άλλων, προσφέρεται μία σύντομη αναδρομή στις βασικές αρχές διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στη συνέχεια περιγράφεται η διοικητική και οργανωτική δομή των συστημάτων Υγείας και των Νοσοκομείων. Γίνεται αναφορά στο πώς τα ΟΠΣΝ επηρεάζουν τους τομείς της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας καθώς και στην συμβολή που έχουν στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Management και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επίσης, γίνεται προσπάθεια εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων από την εφαρμογή των ΟΠΣΝ, ενώ αναλύονται κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την ακεραιότητα των δεδομένων, την εκπαίδευση και το επίπεδο των χρηστών καθώς και την γενικότερη αποδοχή του συστήματος.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Βασικές Αρχές Διοίκησης
 • Διοίκηση και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας
 • Οργανωτική Δομή Νοσοκομείων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΠΣΝ) - Αναφορά του "Προβλήματος" και του Σκοπού
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Δομή και τα επιμέρους Υποσυστήματα
 • Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΙΠΣΝ) - Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ)
 • Διαχειριστικό Πληροφορικό Σύστημα Νοσοκομείου (ΔΠΣΝ) - Πληροφορικό Σύστημα Διοίκησης (ΠΣΔ)
 • Εισαγωγή - Πληροφοριακές Ανάγκες της Διαχείρισης και της Διοίκησης ενός Νοσοκομείου
 • Περιγραφή Λειτουργιών που προσφέρουν τα ΔΠΣΝ και τα MIS
 • Μελέτη Περίπτωσης ΔΠΣΝ
 • Μελέτη Περίπτωσης MIS
 • Εισαγωγή - Ανάγκες Υλοποίησης ΙΠΣΝ και ΠΣΕ στο Νοσοκομείο
 • Περιγραφή Λειτουργιών που προσφέρουν τα ΙΠΣΝ και τα ΠΣΕ
 • Μελέτη Περίπτωσης ΙΠΣΝ
 • Μελέτη Περίπτωσης ΠΣΕ
 • Η Επιχειρηματικότητα
 • Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
 • Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
 • Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
Μάθημα 5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας (Προαιρετική Live Streaming Συνάντηση)
Μάθημα 6 Η Διοικητική Επιστήμη στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Προαιρετική Live Streaming Συνάντηση)
Μάθημα 7 Οι Δείκτες Αξιολόγησης των Νοσοκομείων και η Πληροφορική στην Υπηρεσία του Manager (Προαιρετική Live Streaming Συνάντηση)
 • Επιχειρηματικότητα και Marketing στον τομέα της Υγείας
 • Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων στο χώρο της Υγείας
 • Νέοι Τρόποι Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας με την χρήση ΠΣΝ
 • Οικονομικά Οφέλη από την χρήση ΠΣΝ
 • Αύξηση της Παραγωγικότητας με την χρήση ΠΣΝ
 • Εισαγωγή
 • Υλικό, Λογισμικό και δίκτυα
 • Αρχιτεκτονικές Ανάπτυξης και Υλοποίησης ΠΣΝ - Τρόπος Λειτουργίας της κάθε Αρχιτεκτονικής
 • Εργαλεία Development
 • Κατηγοριοποίηση, Αναφορά και Σύγκριση των Διαφορετικών Τύπων ΠΣΝ - Τεχνικό Επίπεδο
 • Τεχνικές/Τεχνολογικές Απαιτήσεις για την Λειτουργεία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου - Διαλειτουργικότητα
 • Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
 • Αξιολογήσεις Εγκατεστημένων ΠΣΝ - Επίπεδα Αξιολόγησης
 • Αναγκαιότητα ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου
 • Εκπαίδευση Χρηστών - Αναγκαιότητα, τρόπος, αποτελέσματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριών - Αναγκαιότητα, Επίπεδα Ασφάλειας και Τεχνικές Διασφάλισης Συστήματος και Δεδομένων
 • Μελέτη Περίπτωσης Δημόσιων Νοσοκομείων - Πορίσματα
 • Μελέτη Περίπτωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων - Πορίσματα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μαντάς Ιωάννης
Μαντας Ιωαννης
Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
certificates decoration

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 2 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Εκπτώσεις έως 40% στα δίδακτρα των Προγραμμάτων.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 8/1/23 έως και 3/2/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 76ο κύκλο σπουδών από 31/10/2022 μέχρι και 7/12/2022 ισχύει έκπτωση 15% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Δείτε τις τιμές με την Ειδική Έκπτωση 15%:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1000 € 850 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 333 € 283 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 950 € 808 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 850 € 723 € 800 € 680 € 750 € 638 € 700 € 595 €
Δόση 283 € 241 € 266 € 226 € 250 € 213 € 233 € 198 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα