Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

Κατεύθυνση: Υγεία

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 29/10/2019

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
6 Μήνες (200 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16,67

Πληροφοριες Προγραμματος

Προθεσμια Υποβολης Αιτησεων:
18/10/2019
Εναρξη Μαθηματων:
29/10/2019
Διαρκεια:
6 Μήνες (200 ώρες)
Πιστωτικες Μοναδες ECVET:
16,67
Έναρξη Μαθημάτων
29/10/2019

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων» παρέχει ικανή και εμπεριστατωμένη επιμόρφωση στο σχετικό αντικείμενο. Έτσι, μεταξύ άλλων, προσφέρεται μία σύντομη αναδρομή στις βασικές αρχές διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στη συνέχεια περιγράφεται η διοικητική και οργανωτική δομή των συστημάτων Υγείας και των Νοσοκομείων. Γίνεται αναφορά στο πώς τα ΟΠΣΝ επηρεάζουν τους τομείς της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας καθώς και στην συμβολή που έχουν στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Management και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επίσης, γίνεται προσπάθεια εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων από την εφαρμογή των ΟΠΣΝ, ενώ αναλύονται κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την ακεραιότητα των δεδομένων, την εκπαίδευση και το επίπεδο των χρηστών καθώς και την γενικότερη αποδοχή του συστήματος.

Μαθήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Βασικές Αρχές Διοίκησης
 • Διοίκηση και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας
 • Οργανωτική Δομή Νοσοκομείων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΠΣΝ) - Αναφορά του "Προβλήματος" και του Σκοπού
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Δομή και τα επιμέρους Υποσυστήματα
 • Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΙΠΣΝ) - Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ)
 • Διαχειριστικό Πληροφορικό Σύστημα Νοσοκομείου (ΔΠΣΝ) - Πληροφορικό Σύστημα Διοίκησης (ΠΣΔ)
 • Εισαγωγή - Πληροφοριακές Ανάγκες της Διαχείρισης και της Διοίκησης ενός Νοσοκομείου
 • Περιγραφή Λειτουργιών που προσφέρουν τα ΔΠΣΝ και τα MIS
 • Μελέτη Περίπτωσης ΔΠΣΝ
 • Μελέτη Περίπτωσης MIS
 • Εισαγωγή - Ανάγκες Υλοποίησης ΙΠΣΝ και ΠΣΕ στο Νοσοκομείο
 • Περιγραφή Λειτουργιών που προσφέρουν τα ΙΠΣΝ και τα ΠΣΕ
 • Μελέτη Περίπτωσης ΙΠΣΝ
 • Μελέτη Περίπτωσης ΠΣΕ
 • Η Επιχειρηματικότητα
 • Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
 • Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
 • Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
Μάθημα 5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας
Μάθημα 6 Η Διοικητική Επιστήμη στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Μάθημα 7 Οι Δείκτες Αξιολόγησης των Νοσοκομείων και η Πληροφορική στην Υπηρεσία του Manager
 • Επιχειρηματικότητα και Marketing στον τομέα της Υγείας
 • Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων στο χώρο της Υγείας
 • Νέοι Τρόποι Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας με την χρήση ΠΣΝ
 • Οικονομικά Οφέλη από την χρήση ΠΣΝ
 • Αύξηση της Παραγωγικότητας με την χρήση ΠΣΝ
 • Εισαγωγή
 • Υλικό, Λογισμικό και δίκτυα
 • Αρχιτεκτονικές Ανάπτυξης και Υλοποίησης ΠΣΝ - Τρόπος Λειτουργίας της κάθε Αρχιτεκτονικής
 • Εργαλεία Development
 • Κατηγοριοποίηση, Αναφορά και Σύγκριση των Διαφορετικών Τύπων ΠΣΝ - Τεχνικό Επίπεδο
 • Τεχνικές/Τεχνολογικές Απαιτήσεις για την Λειτουργεία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου - Διαλειτουργικότητα
 • Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
 • Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
 • Αξιολογήσεις Εγκατεστημένων ΠΣΝ - Επίπεδα Αξιολόγησης
 • Αναγκαιότητα ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου
 • Εκπαίδευση Χρηστών - Αναγκαιότητα, τρόπος, αποτελέσματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριών - Αναγκαιότητα, Επίπεδα Ασφάλειας και Τεχνικές Διασφάλισης Συστήματος και Δεδομένων
 • Μελέτη Περίπτωσης Δημόσιων Νοσοκομείων - Πορίσματα
 • Μελέτη Περίπτωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων - Πορίσματα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος

Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

Μαντάς Ιωάννης
Μαντας Ιωαννης
Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Απομένουν 0 μέρες για την υποβολή της αίτησης σου

Κόστος Προγράμματος

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), κ.ά. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Εάν είχατε υποβάλει την αίτησή σας από 4/6/2019 μέχρι και 2/9/2019 πατήστε το κουμπί του early entry για να δείτε πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα με έκπτωση 15% λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης.

Δείτε τις τιμές με το Early Entry:

Δίδακτρα Προγραμμάτων
Διάρκεια (μήνες) 6
Δίδακτρα (σε δόσεις) 1000 € 850 €
Αριθμός δόσεων 3
Ποσό δόσης 333 € 283 €
Δίδακτρα (εφάπαξ) 950 € 808 €
Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση 10% 15% 20% 25% 30%
Δίδακτρα 900 € 765 € 850 € 723 € 800 € 680 € 750 € 638 € 700 € 595 €
Δόση 300 € 255 € 283 € 241 € 266 € 226 € 250 € 213 € 233 € 198 €
Εκπτωτική Πολιτική

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκτπωτική πολιτική δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα